14. Sổ theo dõi

Chức năng "Sổ theo dõi" được xây dựng dùng cho các trường hợp Sổ Bảo hành/Bảo trì

Các bước triển khai:

 1. Tạo lộ trình/kịch bản mẫu: Ví dụ:

  • Thời gian bảo hành: 90 ngày kể từ ngày mua.

  • Ví dụ sau khi mua 10 ngày, 30 ngày, 50 ngày cần mang qua bảo trì.

  • Thông báo qua App tự động trước 1-2-3 ngày khi tới lịch.

 2. Trường hợp thông thường, Admin vào tạo Sổ theo dõi cho khách hàng sau khi khách mua hàng theo các bước

  • Chọn khách hàng

  • Chọn sản phẩm

  • Chọn lộ trình mẫu

  • Nhập thông tin ghi chú

  • Tạo sổ cho khách hàng

 3. Gán lộ trình mẫu vào sản phẩm để tự động tạo sổ ở 1 số trường hợp:

  • Khi khách hàng hoàn thành mua sản phẩm

  • Khi khách hàng quét mã QR bảo hành và chống hàng giả, được dán ở sản phẩm

 4. Khách hàng vào chức năng Sổ theo dõi (hoặc Bảo hành, Liệu trình, Lịch học, ...) trên App để xem thông tin

 5. Thông báo tự động khi tới lịch được cấu hình

Last updated