Hướng dẫn tạo chương trình voucher

Tạo chương trình voucher mới

1. Tạo mới chương trình voucher

Bước 1: Admin truy cập trang quản trị hệ thống của cửa hàng, click vào module "Marketing" -> Chọn "Chương trình voucher" để vào màn hiển thị các chương trình voucher.

Bước 2: Chọn Tạo chương trình voucher mới tại menu Chương trình voucher

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin voucher:

2. Thứ tự sắp xếp

 • Cài đặt thứ tự sắp xếp trên web admin nếu khách hàng triển khai nhiều chương trình voucher cùng khoảng thời gian và muốn đẩy những chương trình voucher tốt lên trên để kích thích. người mua, có thể sử dụng tính năng này để sắp xếp hiển thị

 • Hiển thị trên app:

3. Thời gian bắt đầu

Thời gian bắt đầu sử dụng là thời điểm mà bạn nhập code để lấy voucher và được hưởng ưu đãi

4. Thời hạn kết thúc chương trình voucher

Sau thời điểm này thì sẽ không sử dụng được voucher trong đơn hàng nữa

5. Thời hạn phát hành

 • Admin có thể cài thời gian phát hành voucher cụ thể, sau thời gian này khách hàng sẽ không nhận được nữa.

 • Admin có thể cài đặt thời gian phát hành = thời gian sử dụng của voucher

6. Thời hạn sử dụng mã voucher

Cho phép admin nhập số ngày sử dụng của mã voucher tính từ thời điểm nhận voucher.

 • Ô nhập số ngày: Chỉ cho phép nhập số nguyên, mặc định là 1,2,3,... ngày, không cho phép nhập số âm và 0 ngày.

 • Mặc định là không chọn, hiển thị trên giao diện là dấu "-" và thời hạn voucher sẽ bằng Thời hạn kết thúc chương trình voucher

 • Thời hạn sử dụng mã voucher phải nhỏ hơn hoặc bằng thời hạn kết thúc chương trình voucher

Trong chi tiết chương trình Voucher và phần "Danh sách Voucher đã nhận" sẽ thêm cột "Hạn sử dụng" của từng voucher

 • Nếu có cài thời gian hết hạn của voucher thì thời gian hết hạn của voucher sẽ phụ thuộc vào thời gian nhận voucher

 • Nếu không cài thời gian hết hạn thì voucher sẽ hết hạn cùng lúc chương trình kết thúc

 • Chọn vào tên chương trình voucher thì sẽ hiển thị ra màn hình thông tin chi tiết trương trình voucher

7. Loại chương trình

 • Giảm giá %

 • Giảm tiền

 • Miễn phí ship

 • Tặng quà

8. Tạo mới mã voucher

Có 2 lựa chọn để tạo mã voucher

 • Tạo mới mã tự động: hệ thống sẽ auto sinh ra mã voucher, admin chỉ cần điền số lượng mã tạo tự động

 • Import mã voucher từ file excel theo form mẫu bên dưới -> sau đó chọn tải file

Last updated