Quý 3 (01.07-30.09.2022)

Cập nhật những nâng cấp và tính năng mới trong hệ thống của Abaha trong quý 3 năm 2022.

Ngày 23/09/2022

Tính năng mới & nâng cấp:

 • [Web quản lý] Xây dựng trang Dashboard mới

 • [Web quản lý] Nâng cấp tính năng chat: - Thêm tìm kiếm theo tên và SĐT. - Thêm phần lọc những tin nhắn chưa đọc.

 • [Web quản lý] Thêm đơn vị cân nặng khi tạo đơn giao vận.

 • [Web bán hàng] Nâng cấp luồng đặt hàng mới: - Loại bỏ trang giỏ hàng. - Nâng cấp trang checkout cho trải nghiệm 1 page: Giúp user thay đổi và sửa thông tin đơn hàng trong cùng 1 trang rồi đặt hàng ngay nhanh chóng.

Nâng cấp hệ thống:

 • Nâng cấp phương thức xác thực API chống tấn công với với mobile.

Ngày 09/09/2022

Tính năng mới & nâng cấp:

 • [Giao vận] Mở công liên kết trực tiếp với Giao Hàng Nhanh.

Nâng cấp hệ thống:

 • Tích hợp thêm Missed Call OTP khi đăng nhập vào hệ thống.

Ngày 26/08/2022

Tính năng mới & nâng cấp:

 • [Web bán hàng] Nâng cấp trải nghiệm web bán hàng cho mô hình chuỗi bán lẻ giúp khách hàng mua hàng với tồn kho của điểm bán.

 • [Web bán hàng] Thêm thông tin người nhận hàng trong trang Danh sách đơn hàng.

Ngày 19/08/2022

Tính năng mới & nâng cấp:

 • [Đồng bộ hệ thống quản lý]Nâng cấp thời gian đồng bộ tồn kho Abaha với Haravan (thời gian đồng bộ tồn kho dưới 10s).

 • [App bán hàng] Mở giới hạn quét mã sản phẩm để mua hàng bằng App từ 3 lên 20 lần.

 • [Web bán hàng] Thêm lựa chọn tạo địa chỉ trên web bán hàng chỉ cần 03 thông tin khi tạo địa chỉ mới: tên, SĐT, địa chỉ.

 • [Web quản lý] Thêm nút Lịch sử mua hàng của khách hàng khi đang giao tiếp với khách hàng tại tính năng Chat với khách hàng.

 • [Đồng bộ hệ thống quản lý] Thêm tính năng đẩy đơn hàng sang Sapo.

 • [App bán hàng] Thêm tính năng tạo địa chỉ dựa vào định vị GPS của thiết bị cho người dùng.

 • [App bán hàng] Thêm nút Sử dụng định vị để tạo địa chỉ mới nhanh chóng cho người dùng.

 • [Thanh toán] Nâng cấp tính năng Cập nhật thanh toán cho đơn hàng khi cửa hàng liên kết với ví điện tử.

 • [App bán hàng] Nâng cấp trang thông báo: Khi tạo Thông báo/Kịch bản thông báo thì mặc định dẫn đến trang chi tiết của thông báo.

 • [Web quản lý] Nâng cấp trải nghiệm tính năng phân quyền cho tài khoản vào trong trang quản trị.

 • [App bán hàng] Thêm trải nghiệm load không giới sản phẩm tại cuối Trang chủ App bán hàng.

 • [Web quản lý + App bán hàng] Thêm nhiều nội dung mô tả sản phẩm cho phép CTV chọn nội dung để chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội.

 • [Web quản lý] Thêm trang quản lý hình ảnh trong website quản trị.

 • [Đồng bộ hệ thống quản lý] Đồng bộ danh mục tin tức 1 chiều từ Nhanh_vn về Abaha.

 • [Đồng bộ hệ thống quản lý] Đồng bộ tin tức 1 chiều từ Haravan về Abaha.

 • [Đồng bộ hệ thống quản lý] Đồng bộ tin tức 1 chiều từ Wordpress về Abaha.

Nâng cấp hệ thống:

 • Tăng tốc độ trang Danh sách tin thông báo.

 • Xây dựng tính năng tự động xóa các cửa hàng không hoạt động.

Ngày 12/08/2022

Tính năng mới & nâng cấp:

 • [App bán hàng] Thêm trang chi tiết thông báo cho thông báo.

 • [App bán hàng] Nâng cấp trải nghiệm App bán hàng cho mô hình chuỗi thực phẩm, nâng cấp giúp tăng tốc độ hoàn thành đơn hàng của khách hàng bằng luồng phân đơn về điểm bán gần nhất xử lý.

 • [App bán hàng] Thêm tính năng xóa tài khoản trên App dành cho người dùng.

 • [Thanh toán] Thêm liên kết trực tiếp cổng thanh toán ZaloPay.

 • [Web quản lý] Thêm thời hạn phát hành cho chương trình voucher đẩy mạnh tương tác cho App.

Ngày 05/08/2022

Tính năng mới & nâng cấp:

 • [App bán hàng] Thêm trải nghiệm chia sẻ tin tức, sản phẩm cho mô hình không sử dụng web bán hàng.

 • [Web quản lý] Nâng cấp trải nghiệm mở hình ảnh khi chat với khách hàng cho to và rõ ràng hơn.

 • [Web bán hàng] Thêm PopUp tại Web bán hàng.

 • [Web quản lý] Nâng cấp trải nghiệm thanh trạng thái đơn hàng tại trang Quản lý bán hàng.

 • [App bán hàng] Nâng cấp trải nghiệm App bán hàng cho mô hình chuỗi bán lẻ giúp khách hàng mua hàng với tồn kho của điểm bán với ít thao tác hơn.

Nâng cấp hệ thống:

 • Thêm tính năng quản lý dự án trong hệ thống

Ngày 29/07/2022

Tính năng mới & nâng cấp:

 • [Web quản lý] Nâng cấp giao diện trang danh sách lô tem, quản lý mã tem.

 • [Web quản lý] Thêm ô check all, mã sản phẩm, nút xem tất cả khi chọn sản phẩm vào chương trình khuyến mại.

 • [App bán hàng] Nâng cấp khi cho voucher vào giỏ hàng thì voucher tại danh sách voucher của user không mất.

 • [Web quản lý] Nâng cấp cho tính năng chat: In đậm tin nhắn cửa hàng chưa đọc, hiển thị thêm số tin nhắn chưa đọc.

 • [Web bán hàng] Thêm số lượng mã voucher mà user sở hữu của 1 chương trình voucher.

 • [App bán hàng] Thêm trải nghiệm nhóm sản phẩm hiển thị 2 hàng tại trang chủ App.

Ngày 22/07/2022

Tính năng mới & nâng cấp

 • [App bán hàng] Sắp xếp lại danh sách lịch sử và lộ trình trong sổ theo dõi: Thông tin mới nhất sẽ xuất hiện trên cùng.

 • [Web quản lý] Rút điểm khách hàng với số lượng lớn bằng file excel.

 • [Web quản lý] Đồng bộ ngược sản phẩm từ Abaha sang các POS: KiotViet, Sapo, Haravan, Nhanh.

 • [Web bán hàng] Khi xem sản phẩm ở web bán hàng bằng điện thoại, sản phẩm tại danh sách sản phẩm/nhóm sản phẩm sẽ không phân trang mà đổi sang trải nghiệm loadmore.

 • [Web quản lý] Khi sửa đối tượng ở trang nào sẽ giữ nguyên tại trang đó.

 • [Đồng bộ hệ thống quản lý] Tăng tốc đồng bộ tồn kho sản phẩm với Haravan xuống dưới 10s.

 • [Web bán hàng] Tăng điểm Google Pagespeed Insight.

 • [Web quản lý] Bỏ ô chọn sản phẩm trong loại hình voucher tặng quà.

 • [Web quản lý] Thêm thông tin Doanh thu đơn hàng trong Báo cáo sử dụng voucher.

 • [Web quản lý] Trở lại màn hình danh sách danh mục sản phẩm sau khi tạo danh mục sản phẩm mới thành công.

Ngày 15/07/2022

Tính năng mới & nâng cấp:

 • [Web quản lý + App quản lý] Thêm trường thông tin kích thước sản phẩm khi tạo đơn giao vận.

 • [Web quản lý] Nâng cấp giao diện: Quản lý bình luận.

 • [Web quản lý] Thêm nút thông báo tin nhắn của khách hàng.

Ngày 08/07/2022

Tính năng mới & nâng cấp:

 • [Web quản lý] Thêm tính năng Xuất file excel cho danh sách đối tác.

 • [Web quản lý] Nâng cấp giao diện: Quản lý sổ theo dõi, bài viết trong nhóm cộng đồng, quản lý lộ trình, kênh tiếp nhận yêu cầu.

 • [Web quản lý] Đổi tên của trạng thái đơn hàng sang chuẩn POS.

 • [Web bán hàng] Không tạo user mới khi mua hàng không đăng nhập, đồng bộ đơn hàng luôn cho user khi đăng nhập sau đó.

 • [Đồng bộ hệ thống quản lý] Sắp xếp sản phẩm theo thứ tự tương tự danh sách sản phẩm bên Haravan.

Ngày 01/07/2022

Tính năng mới & nâng cấp:

 • [Web quản lý] Nâng cấp giao diện: Quản lý chuyên mục, nhóm cộng đồng, danh sách giao vận.

 • [Web quản lý] Nâng cấp chức năng lọc: - Lọc danh mục sản phẩm được sắp xếp theo cha-con. - Thêm chức năng lọc theo danh mục cha trong phần áp dụng danh mục sản phẩm vào Chương trình khuyến mại & Chương trình voucher. - Nâng cấp chức năng lọc theo sản phẩm tại thống kê số lượng sản phẩm mua theo ngày cho phép vừa tìm vừa chọn được sản phẩm.

 • [Web quản lý] Thêm thông tin về thời gian, tên & SĐT của người chat với user.

Nâng cấp hệ thống:

 • Điều chỉnh giới hạn ảnh upload lên server.

 • Nâng cấp output của public API: Giới hạn thông tin trả về.

Last updated