Nhóm cửa hàng

Ứng dụng với mô hình Sàn các cửa hàng được phát triển bởi Abaha, tính năng quản lý nhóm các cửa hàng là một tính năng vô cùng quan trọng với tính ứng dụng cao. Sau khi nghiên cứu Abaha đã phát triển phần quản lý này được được tinh giản đi giúp khách hàng sử dụng rất dễ dàng.

Bước 2: Chọn menu Nhóm cửa hàng:

Bước 3: Tạo nhóm cửa hàng mới:

  • Bổ sung thông tin vào các trường thông tin trong popup, đặc biệt để ý các trường thông tin có đánh dấu (*)

Bước 4: Quản lý nhóm các cửa hàng:

  • Chọn để xóa cửa hàng khỏi nhóm cửa hàng hiện tại.

4. Thay đổi thông tin nhóm:

5. Quản lý trạng thái của nhóm:

- Hiển thị theo nhóm cha - con của nhóm cửa hàng trên giao diện app

6. Quản lý nhóm tại trang chủ:

  • Chức năng này cho phép Nhóm cửa hàng được hiển thị cùng với các cửa hàng trong nhóm hiển thị tại màn Trang chủ của app.

7. Thứ tự của nhóm:

  • Chọn số phù hợp từ 1-20 trong cột Thứ tự để lựa chọn ưu tiên hiển thị theo thứ tự mong muốn của bạn. Số càng nhỏ càng được ưu tiên.

  • Nếu là nhóm cửa hàng nằm trong nhóm cha thì thứ tự sẽ là thứ tự hiển thị trong nhóm cha.

8. Cách xóa nhóm:

Hướng dẫn tạo các NHÓM CỬA HÀNG HOT

  1. Các nhóm cửa hàng hot có thể tạo icon tại Menu chính rồi liên kết với nhóm cửa hàng để user dễ dàng tìm thấy

Giao diện menu chính, ấn vào đây để lấy hướng dẫn tạo icon ở menu chính

2. Tạo ra nhóm cửa hàng với tên là chính sách khuyến mãi, rồi thêm các cửa hàng đang có sản phẩm khuyến mãi tương tự với tên của nhóm cửa hàng vào, để user dễ dàng lựa chọn các sản phẩm khuyến mãi.

4. Nên ưu tiên 3 vị trí hiển thị đầu tiên cho các nhóm cửa hàng cha

LƯU Ý:

  1. Mỗi nhóm cửa hàng chỉ được nằm trong duy nhất một nhóm cha.

  2. Một cửa hàng có thể nằm trong nhiều nhóm cửa hàng.

  3. Nên đặt tên nhóm cửa là như danh mục sản phẩm và đặt tên cửa hàng bắt đầu với tên sản phẩm chủ đạo của cửa hàng.

Last updated