Chọn thời gian giao hàng

Đây là tính năng cho phép user khi đặt hàng được chọn thời gian nhận hàng mong muốn theo khung thời gian hoạt động của cửa hàng.

Chọn thời gian giao hàng khi đặt hàng Đây là tính năng cho phép user khi đặt hàng được chọn thời gian nhận hàng mong muốn theo khung thời gian hoạt động của cửa hàng. Tính năng này: Giúp cho user có trải nghiệm mua hàng tốt hơn khi có thể được nhận hàng đúng thời gian mong muốn. Giúp cho cửa hàng quản lý thời gian giao hàng tốt hơn, kiểm soát chặt chẽ thời gian giao hàng của các đơn hàng.

Bước 1: Bật tính năng chọn thời gian giao hàng cho user khi đặt hàng - Vào module Sản phẩm >> Cấu hình đặt lịch >> Bật cấu hình cho phép khách hàng chọn thời gian giao hàng

Bước 2: Cài đặt lịch hoạt động hàng ngày của cửa hàng

Lịch hoạt động hàng ngày của cửa hàng - Mặc định lịch set từ Thứ 2 - Chủ nhật: Admin có quyền Tích/ Bỏ tích vào các Ngày - Hoạt động cửa cửa hàng - Thời gian bắt đầu: được hiểu giống như thời gian mở cửa của cửa hàng - Thời gian kết thúc: Thời gian đóng cửa

Thời gian cho 1 khung giờ: Đây là khoảng thời gian cách nhau cho mỗi khung giờ Ví dụ: - Cấu hình Lịch hoạt động của cửa hàng từ Thứ 2 - Thứ 6. - Thời gian bắt đầu là 8h30 - Thời gian kết thúc là 17h30 - Thời gian cho 1 khung giờ là 60 phút => Thời gian hiển thị trên App cho user chọn sẽ là: 8:30 - 9:30 - 10:30 - 11:30 - ...

Last updated