Đăng ký tài khoản Apple Developer

Đầu tiên bạn cần chuẩn bị:

 • Apple ID

 • Mã DUNS: Số có chín chữ số xác định các doanh nghiệp trên toàn thế giới, được gọi là Hệ thống mã số dữ liệu toàn cầu

 • Trang web của tổ chức/doanh nghiệp

 • Thẻ tín dụng quốc tế (visa): việc đăng ký cần trả phí thường niên là 99$/năm

Bước 1: Truy cập trang https://developer.apple.com/programs/enroll/ -> Strart Your Enrollment

Bước 2: Nhập thông tin -> Tiếp tục

 1. Tên

 2. Họ

 3. Số điện thoại

 4. Địa chỉ

 5. Địa chỉ bổ sung

 6. Thành phố

 7. Mã bưu điện

Bước 3: Company/Organization -> Continue

Bước 4: Điền thông tin -> Continue

 1. Tên công ty

 2. Mã DUNS

 3. Nhập mã được hiển thị

Bước 5: Nhập thông tin -> Continue

Chú ý: chọn 1 bạn là người đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chọn 2 nếu bạn được công ty ủy quyền đăng ký

Bước 7: Kiếm tra lại thông tin -> Submit

Như vậy bạn đã hoàn thành việc khai báo thông tin

Bước 8: Apple sẽ gửi cho bạn 1 mail để hỗ trợ gọi điện xác minh thanh toán:

Để liên lạc: Click vào phần được gạch chân -> Membership and Account -> Program Enrollment -> Phone

Nhập số điện thoại -> Call me

Sau đó Apple sẽ liên lạc cho bạn và trao đổi thông tin. Bạn trao đổi với Apple bằng tiếng Anh với những thông tin sau:

Trao đổi với Apple để Apple cho phép thanh toán tài khoản nhà phát triển ( developer account)

Nhận cuộc gọi tới số [Số điện thoại đăng ký]. Phải nhận mình là [Tên cá nhân theo tài khoản], chủ của tài khoản.

B1. Khi có cuộc gọi tới, nhận cuộc gọi. Lúc này là cuộc gọi tự động. Nghe 1 lúc thì bấm số 1 ở bàn phím để chọn trao đổi với nhân viên Apple trực tiếp.

B2. Chờ khi có nhân viên của Apple trao đổi thì bảo là gọi theo case number[Trong Mail]. Phải nhận mình là Tên cá nhân theo tài khoản], chủ của tài khoản.

- When contacting, please reference the case number [Trong Mail].

Các thông tin tài khoản:

- Developer Name: [Tên tài khoản]

- Account name: [Tên người đăng ký]

- Account email: [Email đăng ký]

- Account phone: [Số điện thoại đăng ký]

B3. Nếu Apple hỏi các nội dung như:

- Đăng ký tài khoản làm gì: trả lời là để phát hành ứng dụng

- Các câu hỏi khác tự trả lời theo hiểu biết

Bước 9: Sau khi xác thực thông tin thành công Apple sẽ gửi cho bạn mail để thanh toán:

Review now -> Continue -> Purchase

Nhập thông tin -> Continue -> Place order

Sau đó chờ đợi Apple xác minh thanh toán (trong khoảng 2 ngày)

Nếu không xác minh được phải quay lại làm từ Bước 8.

Sau khi xác minh hoàn thành bạn có thể đăng các sản phẩm của mình lên App store.

Last updated