Tạo mới hội nhóm trên trang quản trị (Web Admin)

Khi khách hàng có tài khoản Admin truy cập vào trang Thông tin chung https://app.abaha.vn/home sẽ có thể tạo mới hội nhóm của mình trên này thay vì tạo trên App

Khi tạo mới hội nhóm sẽ có các thông tin như :

  • Chọn App space tổng: Đây sẽ là App mà hội nhóm đó sẽ thuộc. Khi chọn 1 App thì hệ thông sẽ hiển thị ra thông tin khách hàng còn quyền tạo hội nhóm trong App đó hay không hoặc App đó không cho phép tạo hội nhóm mới

  • Tên hội nhóm mà khách hàng muốn đặt

  • Email hội nhóm mà khách hàng muốn đặt

  • Địa chỉ hội nhóm của khách hàng

Sau khi khách hàng điền thông tin xong và nhấn nút thanh toán sẽ mở ra màn hiển thị thông tin như:

+ Tên ứng dụng

+ Tài khoản

+ Web quản trị

+ Mã QR để trải nghiệm thử hội nhóm trên App Abaha.

Last updated