Lọc/Tag khách hàng

Tính năng lọc tag khách hàng thường được thiết kế để giúp các doanh nghiệp quản lý và tương tác với khách hàng của họ một cách hiệu quả hơn. Mục đích chính của tính năng này bao gồm:

  • Xác định rõ đối tượng khách hàng mục tiêu: Doanh nghiệp có thể lọc khách hàng theo nhiều tiêu chí khác nhau. Từ đó, doanh nghiệp có thể dễ dàng xác định được những nhóm khách hàng tiềm năng cho từng sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.

  • Cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng: Doanh nghiệp có thể sử dụng tag khách hàng để tạo ra các chương trình marketing và chăm sóc khách hàng phù hợp với từng nhóm khách hàng.

  • Tăng hiệu quả hoạt động marketing: Doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí quảng cáo bằng cách nhắm mục tiêu đến đúng đối tượng khách hàng tiềm năng. Nhờ đó, tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng mua hàng cũng sẽ cao hơn.

  • Tiết kiệm thời gian: Lọc tag khách hàng giúp doanh nghiệp tìm kiếm và tiếp cận các nhóm khách hàng cụ thể mà họ muốn tương tác mà không cần phải duyệt qua toàn bộ cơ sở dữ liệu.

Tại Modules Khách hàng chọn menu “Lọc/Tag khách hàng

Tại đây hệ thống cung cấp các chức năng:

  • Tạo nhóm lọc mới

  • Tìm kiếm

  • Sửa, xóa nhóm lọc

  • Thay đổi trạng thái: Ẩn/ Hiện

1. Tạo nhóm lọc mới

Bước 1: Tại màn hình Lọc khách hàng -> chọn Tạo nhóm lọc mới

Hiển thị màn hình pop-up Tạo nhóm lọc mới, user điền các trường thông tin để dễ thêm các trường chăm sóc khách hàng sâu hơn > Bấm “Lưu”.

2. Tìm kiếm

Tại màn hình danh sách Khách hàng, nhập thông tin muốn tìm kiếm tại ô Tìm kiếm > Hệ thống trả về dữ liệu phù hợp theo tiêu chí vừa thực hiện tìm kiếm.

3. Sửa/ xóa nhóm lọc

Chọn “Sửa” tại cột “Hành động”

Màn hình hiển thị các trường thông tin để sửa: Tên nhóm lọc, Nội dung lọc.

Bấm “Lưu” để hoàn tất thay đổi.

Chọn “Xóa” trong cột “Hành động”

Màn hình hiển thị thông báo xác nhận cho người dùng lựa chọn.

4. Thay đổi trạng thái: Ẩn/ Hiện

User lựa chọn thay đổi trạng thái của nhóm lọc là Ẩn hay Hiện bằng cách ấn tích vào cột Trạng thái.

Mỗi lần thay đổi trạng thái thành công thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo ở góc màn hình:

Last updated