Bảng giá

I. Giới thiệu Bảng giá

1. Bảng giá có vai trò:

  • Bảng giá đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin về giá cả cho người mua và người bán, giúp họ đưa ra quyết định giao dịch hợp lý

  • Để thay đổi nhanh giá của 1 sản phẩm hoặc nhiều sản phẩm, giá đó có thể tăng, giảm hoặc giữ nguyên tùy vào mục đích của chủ shop (doanh nghiệp),

2. Bảng giá được tạo ra sẽ được áp dụng trong các trường hợp sau:

  • Áp dụng vào sự kiện (Ví dụ Bảng giá 11/11 – giảm giá đồng loạt 10%, Bảng giá 20/12 Giảm giá 10% các sản phẩm thuộc danh mục hoa hồng…),

  • Áp dụng vào ưu đãi của phân hạng khách hàng (Ví dụ: hạng Vàng được áp dụng bảng giá khách hàng thân thiết giảm 10% tất cả sản phẩm).

  • Áp dụng cho 1 điểm bán trong trường hợp cửa hàng có nhiều điểm bán

II. Quản lý bảng giá

Tại trang quản trị hệ thống chọn Module Sản phẩm

1. TẠO MỚI BẢNG GIÁ

Bước 1: Tại thanh Menu Sản phẩm -> chọn mục Bảng giá, Hệ thống mở ra màn hình danh sách các bảng giá hiện có của hệ thống, chọn “Tạo bảng giá mới”

Bước 2: Tại Form tạo mới, nhập thông tin và chọn “Lưu” để hoàn thành việc tạo mới Bảng giá

Bước 3: Cập nhật giá cho sản phẩm trong bảng giá:

3.1. Tại danh sách bảng giá áp dụng cho sản phẩm, chọn 1 bảng giá bất kỳ muốn áp dụng cho sản phẩm

3.2. Tại màn hình danh sách sản phẩm:

  • Tích chọn vào ô checkbox (để chọn các sản phẩm muốn cập nhật giảm/ tăng giá). Có thể multiselect để cập nhật cùng lúc nhiều sản phẩm.

  • Nhập % tăng/ giảm thay đổi % giá của sản phẩm.

  • Click button “Cập nhật” để cập nhật giá cho sản phẩm theo bảng giá đang chọn

2. SỬA BẢNG GIÁ

Bước 1: Tại màn hình danh sách Bảng giá chọn “Sửa”

Bước 2: Tại popup Sửa bảng giá, nhập thông tin và chọn “Lưu” để hoàn thành việc sửa Bảng giá

3. XÓA BẢNG GIÁ

Tại màn hình danh sách Bảng giá chọn “Xóa”

Ấn “Xóa” để hoàn tất.

4. ẨN/ HIỆN BẢNG GIÁ

Bỏ tích để Ẩn bảng giá trong cột trạng thái và ngược lại.

Khi Ẩn/Hiện bảng giá thì bảng giá sẽ không/có được áp dụng cho khách hàng khi mua hàng.

5. CÁC TÌNH HUỐNG ÁP DỤNG BẢNG GIÁ HIỆU QUẢ

5.1.Áp dụng bảng giá chung cho toàn bộ cửa hàng:

Tại module Cửa hàng -> Sửa thông tin cửa hàng -> Chọn bảng giá áp dụng

5.2.Áp dụng bảng giá cho từng điểm bán:

Tại Module Chuỗi cửa hàng >> Điểm bán offline >> Sửa >> Chọn bảng giá áp dụng

5.3.Áp dụng bảng giá cho từng phân hạng:

Tại Module Khách hàng -> Cài đặt phân hạng -> Danh sách ưu đãi áp dụng -> Chọn bảng giá áp dụng cho phân hạng

Last updated