Hướng dẫn tạo mật khẩu tặng rút điểm cho khách hàng

Lưu ý: Chỉ những tài khoản có quyền admin mới có quyền cấp mật khẩu để thao tác tặng và rút điểm cho khách hàng

Hướng dẫn tạo mật khẩu tặng/ rút điểm của khách hàng trên app

Bước 1: Tải ứng dụng app Abaha Admin và chọn cửa hàng của bạn.

Apple Store: tại đây

CH Play: tại đây

Bước 2: Tại màn hình trang chủ App quản lý chọn Tài khoản -> Đặt lại mật khẩu

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin:

+ Mật khẩu mới

+ Xác nhận mật khẩu

Sau đó click vào : Gửi mã OTP

Bước 4: Nhập mã OTP để hoàn tất thao tác tạo mật khẩu:

Last updated