Thanh toán qua cổng Bảo Kim

Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng thanh toán đơn hàng qua các cổng thanh toán

I. Thiết lập cấu hình cổng thanh toán trên web admin:

Bước 1: Tại module Cửa hàng chọn menu Hình thức thanh toán

Bước 2: Chọn menu Cấu hình thanh toán Bảo Kim và Nhập cấu hình thông tin kết nối thanh toán Bảo Kim ( tài khoản do Bảo Kim cung cấp)

  • Merchant Id

  • Api Key

  • Api Secret

Bước 3: Thêm hình thức thanh toán:

Vào module Cửa Hàng chọn Cấu hình thanh toán -> Thêm hình thức thanh toán

Bước 4: Nhập thông tin các hình thức thanh toán sau đó chọn LƯU LẠI

  • Loại hình thức thanh toán: Chọn hình thức thanh toán mà quý khách đã ký hợp đồng với Bảo Kim

  • Tên: Bảo Kim

  • Nội dung: Thanh toán qua cổng Bảo Kim

II. Hướng dẫn các bước thanh toán trên app bán hàng

1. Hướng dẫn thanh toán qua QRcode:

2. Hướng dẫn thanh toán qua thẻ ATM nội địa:

3. Hướng dẫn thanh toán qua thẻ visa/ master:

Last updated