Chương trình voucher
1. Tạo mới chương trình voucher:
Bước 1: Admin truy cập trang quản trị hệ thống của cửa hàng, click vào thanh
để thực hiện mở ra các Modules của hệ thống, sau đó chọn
để mở màn hình chức năng Khuyến mãi.
Bước 3: Chọn button
tại màn hình Danh sách voucher cửa hàng.
Form Tạo mới chương trình voucher, nhập đầy đủ các trường thông tin, chọn
để hoàn tất quy trình tạo mới chương trình voucher
Điền thông tin voucher:
 • Tên voucher
 • Chọn thành phố
 • Thời gian áp dụng
 • Nội dung chương trình
Trong đó:
 • Tên chương trình giảm giá
Khi bạn đặt tên cho chương trình giảm giá thì người mua sẽ không nhìn thấy tên bởi vì tên này nhằm phục vụ cho mục đích quản lý một cách dễ dàng các chương trình khuyến mãi của shop.
 • Mã giảm giá
Shop có thể dùng chữ hoặc số để đặt tên.
 • Loại Voucher
 • Giảm giá trực tiếp khi thanh toán (tiền mặt)
 • Giảm giá % đơn hàng
 • Miễn phí ship
 • Tặng sản phẩm
 • Loại giảm giá/Mức giảm
Mã voucher:
Có 2 lựa chọn để tạo mã voucher
 • Tạo mới mã tự động: hệ thống sẽ auto sinh ra mã voucher, admin chỉ cần điền số lượng mã tạo tự động
 • Import mã voucher từ file excel theo form mẫu bên dưới -> sau đó chọn tải file
2. Danh sách voucher của cửa hàng Hệ thống hiển thị danh sách các Voucher đã được Tạo trước đó. Tại đây hệ thống cung cấp cho người các chức năng như:
 • Xem thông tin chi tiết của Voucher
 • Xóa Số Voucher được tạo
 • Sửa
 • Xóa
 • Thêm mã vào Voucher
 • Ẩn/ Hiện Voucher cho Store

Copy link
Contents