Comment on page

Chương trình voucher

1. Tạo mới chương trình voucher:
Bước 1: Admin truy cập trang quản trị hệ thống của cửa hàng, click vào thanh
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fabaha-app%2F-Mey80YZOHpjj-B-jVD-%2F-Mey89s3u2B59ZH0dsSC%2F0.png?generation=1626687715807139&alt=media
để thực hiện mở ra các Modules của hệ thống, sau đó chọn
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fabaha-app%2F-Mey80YZOHpjj-B-jVD-%2F-Mey89s4rz5Fo68g8sqf%2F1.png?generation=1626687715813872&alt=media
để mở màn hình chức năng Khuyến mãi.
Bước 2: Chọn button
tại menu Chương trình voucher
Bước 3: Điền đầy đủ thông tin voucher:
Chi tiết:
1. Tên Chương trình Voucher:
 • Khi bạn đặt tên cho chương trình giảm giá thì người mua sẽ không nhìn thấy tên bởi vì tên này nhằm phục vụ cho mục đích quản lý một cách dễ dàng các chương trình khuyến mãi của shop.
2. Thứ tự sắp xếp:
 • Số bé hơn hiển thị trước
 • Cài đặt thứ tự sắp xếp trên web admin:
 • Hiển thị trên app:
3. Thời gian bắt đầu: Thời gian khách hàng có thể áp dụng chương trình voucher
4. Thời hạn sử dụng: Thời hạn sử dụng của voucher
5. Thời hạn phát hành: Là thời gian để khách hàng có thể vào app nhận voucher
 • Admin có thể cài thời gian phát hành voucher cụ thể, sau thời gian này khách hàng sẽ không nhận được nữa.
 • Admin có thể cài đặt thời gian phát hành = thời gian sử dụng của voucher
 1. 6.
  Loại chương trình:
 • Giảm giá % : Giảm giá theo % đơn hàng
 • Giảm giá trực tiếp khi thanh toán: tiền mặt ( VND)
 • Miễn phí ship
 • Tặng quà : Tặng sản phẩm
7. Nội dung chương trình:
Hiển thị trên app:
8. Tạo mới mã voucher:
Có 2 lựa chọn để tạo mã voucher
 • Tạo mới mã tự động: hệ thống sẽ auto sinh ra mã voucher, admin chỉ cần điền số lượng mã tạo tự động
 • Import mã voucher từ file excel theo form mẫu bên dưới -> sau đó chọn tải file
9. Danh sách voucher của cửa hàng:
Hệ thống hiển thị danh sách các Voucher của cửa hàng tại menu Chương trình voucher
Các tính năng cài đặt chương trình voucher:
 • Hiện chương trình voucher: admin có thể chọn hiện hoặc ẩn chương trình voucher trên app
 • Xóa mã voucher: Tính năng cho phép xóa các mã voucher đã được tạo trong chương trình voucher
 • Sửa chương trình voucher: admin có thể chỉnh sửa nội dung chương trình voucher
 • Sao chép chương trình voucher: tính năng cho phép sao chép nội dung chương trình voucher
 • Xóa chương trình voucher
 • Thêm mã voucher: Tính năng cho phép thêm số lượng mã voucher trong chương trình voucher