Hướng dẫn thêm yêu cầu tạo app dùng thử

Bước 1: Tạo mới cửa hàng trên web Abaha Admin

Bước 2: Truy cập chức năng Tạo app dùng thử trên website quản trị

Tại trang Thông tin cửa hàng, bạn chọn chức năng Tạo app dùng thử:

Bước 3: Thêm yêu cầu tạo app dùng thử trên website quản trị

 • Tại trang Danh sách yêu cầu tạo App, bạn chọn chức năng +Tạo app dùng thử

Bước 4: Điền thông tin khởi tạo app dùng thử

Điền đầy đủ thông tin khởi tạo app bao gồm:

 • Tên app: Tên app hiển thị tại màn hình

 • Hình ảnh: Logo app hiển thị tại màn hình

 • Màu sắc: Màu sắc chủ đạo của ứng dụng

 • Email: Email nhận link tải app dùng thử

 • Sau đó, ấn nút [Thêm] để thêm mới yêu cầu tạo app dùng thử.

Bước 5: : Đợi 5-10p để hệ thống tự động xây dựng và đóng gói app dùng thử

 • Sau khi thêm yêu cầu tạo app dùng thử, yêu cầu tạo app sẽ ở trạng thái "Chờ xử lý". Hệ thống sẽ tự động xây dựng và đóng gói ứng dụng và sẽ chuyển trạng thái sang "Hoàn thành" khi quá trình tạo app thành công

Bước 6: Nhận link tải app trên website quản trị và email

 • Sau khi yêu cầu tạo app hoàn thành, đường link cài đặt sẽ được hiển thị. Bạn copy đường link này, gửi qua zalo hoặc ứng dụng chat tương tự. Sử dụng thiết bị android để truy cập đường link và tải app.

 • Lưu ý: Sử dụng thiết bị android để truy cập đường link và tải app.

Bước 7: Nhận link tải app trên website quản trị và email

 • Ngoài website quản trị, bạn sẽ nhận đường link tải app qua email đã được nhập trong form đăng ký tạo app dùng thử.

 • Lưu ý: Vì nội dung thư được gửi nhiều người cùng lúc nên có thể bị gmail đẩy vào mục spam. Bạn vui lòng kiểm tra thư trong mục spam nếu không thấy trong hòm thư chính.

Last updated