Lý do khách hàng cần đăng ký tài khoản nhà phát triển

I. Tài khoản nhà phát triển dùng để làm gì?

App được đưa lên Appstore (Apple Store và Google Play) cần có tài khoản nhà phát triển.

Abaha khuyến khích khách hàng đăng ký tài khoản nhà phát triển riêng để chủ động quản lý và bảo mật thông tin đồng thời tránh các trường hợp rủi ro về vấn đề vi phạm chính sách khi dùng chung tài khoản nhà phát triển của Abaha.

Thông tin nhà phát triển hiển thị trên store như sau

II. Lưu ý trong các trường hợp sau Khách hàng cần cung cấp tài khoản nhà phát triển riêng cho Abaha

  1. Nếu doanh nghiệp có Store riêng thì Abaha sẽ đưa lên Store đó.

  2. Trường hợp đưa lên Store của Abaha mà Apple không chấp nhận và bắt tài khoản Store riêng thì Doanh nghiệp sẽ cần đăng ký và cấp cho Abaha.

III. Chi phí tạo Store do doanh nghiệp chi trả, cụ thể như sau:

a. Đăng ký tài khoản Google Developer không phân biệt tải khoản Cá Nhân/ Doanh nghiệp với chi phí là $25, sử dụng được vĩnh viễn

b. Tài khoản Apple Developer

  • Khách hàng cần làm 01 thẻ Credict Visa/ MasterCard/ AmericanExpress/Discover và nạp sẵn $99 để sẵn sàng cho việc thanh toán phí thường niên quy định của Apple dành cho chương trình Developer

Last updated