Sửa thông tin cửa hàng

A. Thông tin cửa hàng sẽ được hiển thị ở đâu?

Chức năng này hỗ trợ user có thể thực hiện điều chỉnh lại thông tin của cửa hàng bao gồm:

1. Tên cửa hàng và địa chỉ: Hiển thị trên hóa đơn bán hàng

2. Thông tin cửa hàng: Khi chia sẻ website cho khách hàng thông tin cửa hàng sẽ được hiển thị như hình:

3. Logo cửa hàng

Có 2 vị trí hiển thị:

  • Logo cho App Bán hàng: khách hàng phải gửi thông tin cho ABAHA để cập nhật lại trên store

  • Logo cho Web Bán hàng: Quản trị cửa hàng có thể tự sửa

4. Banner cửa hàng:

Banner có thể dược hiển thị ở :

  • App bán hàng

  • Web bán hàng

  • Hiển thị khi gửi link chia sẻ website cho khách hàng:

5. Số điện thoại: Hiển thị trên website và hóa đơn bán hàng

6. Email: Hiển thị trên website

B. Hướng dẫn các thao tác chỉnh sửa thông tin cửa hàng

Người thực hiện Quản trị cửa hàng

Bước 1: Chọn Module "CỬA HÀNG" -> "THÔNG TIN CỬA HÀNG" để xem thông tin cửa hàng.

Bước 2: Có 2 cách để truy cập vào mục sửa thông tin cửa hàng

Cách 1: Chọn menu: Thông tin cửa hàng -> Sửa thông tin cửa hàng

Cách 2: Chọn Module "CỬA HÀNG" -> Chọn mục "SỬA THÔNG TIN"

Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin chi tiết -> SỬA

Lưu ý : Đối với việc sửa địa chỉ cần chọ lại Lấy tọa độ từ địa chỉ để hệ thống lấy lại tọa độ đúng nhất

Last updated