Danh sách tin

Mục tin tức nhằm giúp doanh nghiệp quản lý luồng bài viết đăng tải, cập nhật tin tức sự kiện, thông tin khuyến mại,… tới khách hàng
Vào Modules TIN TỨC chọn menu Danh sách tin tức
Tại đây hiển thị các danh sách tin tức mà admin đã tạo
I. THÊM TIN TỨC MỚI
Bước 1: Vào module Tin tức -> Danh sách tin -> Thêm tin tức
Bước 2: Nhập tiêu đề và nội dung tin tức:
Nhập đủ thông tin vào các tab theo yêu cầu.
Khi nhập tiêu đề bài viết tin, hệ thống sẽ tự động tạo đường dẫn đến tin
Bước 3: Sau khi điền đủ thông tin bài viết ấn “Thêm” để lưu bài viết tin tức.
II. SỬA NỘI DUNG TIN TỨC
Bước 1: Vào mục Tin Tức -> Danh sách tin -> Chọn tin tức cần sửa hoặc xóa.
  1. 1.
    Sửa tin tức
  2. 2.
    Sao chép bài viết tin tức sang thông báo đẩy
  3. 3.
    Xoá bài viết tin tức
1.1 Sửa bài viết tin tức.
Khi ấn sửa sẽ hiển thị cấu hình bài viết để có thể chỉnh sửa nội dung cần sửa.
Sau khi sửa nội dung bài viết. Các bạn ấn nút" Sửa " ở cuối màn hình để lưu lại nội dung.
1.2 Tạo thông báo đẩy.
Khi ấn tạo thông báo đẩy thì bài viết tin tức sẽ được chuyển sang modul thông báo > tính năng thông báo đẩy bài viết .
1.3. Xoá bài viết tin tức
Khi chọn xoá bài viết tin tức sẽ hiển thị bảng xác nhận xóa tin tức (nếu muốn)