Danh sách tin

Mục tin tức nhằm giúp doanh nghiệp quản lý luồng bài viết đăng tải, cập nhật tin tức sự kiện, thông tin khuyến mại,… tới khách hàng

Vào Modules TIN TỨC chọn menu Danh sách tin tức

Tại đây hiển thị các danh sách tin tức mà admin đã tạo

I. THÊM TIN TỨC MỚI

Bước 1: Vào module Tin tức -> Danh sách tin -> Thêm tin tức

Bước 2: Nhập tiêu đề và nội dung tin tức:

  • Nhập đủ thông tin vào các tab theo yêu cầu.

  • Khi nhập tiêu đề bài viết tin, hệ thống sẽ tự động tạo đường dẫn đến tin

Thời gian đăng tin tức:

  • Nếu chọn thời gian tương lai thì: thời điểm đó tin tức mới hiển thị lên app bán hàng và web bán hàng

  • Nếu chọn thời gian tương lại hoặc hiện tại: thì tin tức hiển thị trên app bán hàng và web bán hàng ngay lập tức

Bước 3: Sau khi điền đủ thông tin bài viết ấn “Sửa” để lưu bài viết tin tức.

II. SỬA NỘI DUNG TIN TỨC

Vào mục Tin Tức -> Danh sách tin -> Chọn tin tức cần sửa hoặc xóa.

2.1 Sửa bài viết tin tức.

Khi ấn sửa sẽ hiển thị cấu hình bài viết để có thể chỉnh sửa nội dung cần sửa.

Sau khi sửa nội dung bài viết. Các bạn ấn nút "Sửa" ở cuối màn hình để lưu lại nội dung.

2.2 Tạo thông báo đẩy.

Mục đích chính của việc tạo thông báo đẩy là thông báo kịp thời cho người dùng về các thông tin quan trọng hoặc cập nhật mới nhất vừa cải thiện trải nghiệm người dùng, tăng mức độ tương tác và đạt được các mục tiêu kinh doanh.

Khi ấn tạo thông báo đẩy thì bài viết tin tức sẽ được chuyển sang Module Thông báo -> Menu thông báo đẩy.

2.3. Xoá bài viết tin tức

Khi chọn xoá bài viết tin tức sẽ hiển thị bảng xác nhận xóa tin tức (nếu muốn)

2.4.Hiện bài viết tin tức

Khi chọn Hiện bài viết tin tức sẽ hiển thị bảng xác nhận Hiện tin tức (nếu muốn)

Khi chọn hiện tin tức thì sẽ được hiển thị ở phần dưới của trang bán hàng

2.5.Ẩn bài viết tin tức

Khi chọn Ẩn bài viết tin tức sẽ hiển thị bảng xác nhận Ẩn tin tức (nếu muốn)

Khi Ẩn bài viết trên trang quản trị thì trên App sẽ không hiển thị bài viết đó.

Last updated