Đồng bộ Wordpress

WordPress là một hệ quản trị nội dung mã nguồn mở miễn phí viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP đi cùng với cơ sở dữ liệu MySQL hoặc MariaDB. ABAHA chỉ hỗ trợ đồng bộ sản phẩm với Wordpress.

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH MỞ PUBLIC API WORDPRESS

Bước 1: Vào trang quản trị website Wordpress, chọn WooCommerce -> Chọn Settings

Bước 2: Chọn Advanced -> Chọn Rest API

Bước 3: Tại tab REST API -> Bấm Create an API key

Bước 4: Nhập các thông tin như hình bên dưới -> Chỗ permissions -> Chọn Read/Write hoặc Read -> Sau đó bấm Create API key

Bước 5: Tạo thành công

Bước 6: Copy các thông tin tương ứng nhập ở ABAHA (Địa chỉ website chính là địa chỉ truy cập website bán hàng của bạn) Các thông tin còn lại tương ứng với mã ở Bước 5)

Lưu ý: - Hiện tại Abaha chỉ hỗ trợ đồng bộ sản phẩm. - Không hỗ trợ đồng bộ đơn hàng, khách hàng (Do hệ thống giữa Abaha và WP không khớp được với nhau về cấu trúc hệ thống (cụ thể dữ liệu khách hàng 2 bên định danh khác nhau, Abaha định danh SĐT, WP định danh bằng email dẫn đến đơn hàng cũng không thể đồng bộ khớp được). - Với hệ thống WP, yêu cầu khách hàng không xoá sản phẩm ở WP, chỉ được ẩn hiện sản phẩm.

Last updated