Đồng bộ Pos Pharma Deluxe

A. PHARMA DELUXE:

 • Pharma Deluxe là phần mềm quản lý nhà thuốc áp dụng theo nguyên tắc “Thực hành tốt cung ứng thuốc” (GPP) của Bộ Y Tế hỗ trợ cho việc tổ chức, hoạt động và quản lý nhà thuốc đạt chuẩn GPP.

 • Pharma Deluxe cung cấp đầy đủ các tính năng quản lý nhà thuốc theo chuẩn GPP và có nhiều tính năng nâng cao giúp các nhà thuốc, cơ sở y tế, quản lý việc mua bán dược phẩm, dược thảo một cách thuận lợi, chính xác và hiệu quả.

B. NỘI DUNG ĐỒNG BỘ:

Dữ Liệu

Abaha

Pharma Deluxe

 1. Danh mục sản phẩm

2. Sản phẩm

3. Đơn đặt hàng

Chú thích: Dấu ✔ thể hiện được đồng bộ.

 1. Danh mục sản phẩm: Abaha đang đồng bộ danh mục sản phẩm 1 chiều từ website về.

 2. Sản phẩm: Abaha đang đồng bộ sản phẩm 1 chiều từ Pharma Deluxe + Nhà thuốc 365 về.

 3. Đơn đặt hàng:

 • Trạng thái đồng bộ đơn hàng khi xử lý từ Pharma Deluxe

Trạng thái bên Pharma Deluxe

Trạng thái bên Abaha

1. Mới tạo, Đang chờ xử lý, Quá hạn xử lý

Đã đặt hàng

2. Đang tạo phiếu xuất

Đơn đã chấp nhận

3. Đã xuất, Chờ giao hàng

Đang xử lý

4. Đang giao hàng

Đang giao hàng

5. Hoàn tất

Hoàn thành

6. Trả hàng

Trả hàng

7. Hủy đơn hàng

Đã hủy

Lưu ý: Không đồng bộ tạo đơn đã hủy và đơn hoàn hàng về Abaha.

 • Đơn hàng được KH đặt từ App/website: Những đơn hàng này sẽ nằm ở trạng thái Đang chờ duyệt trên web admin và sẽ được chuyển tự động sang Pharma Deluxe để xử lý đơn hàng.

 • Các đơn hàng được tạo từ web admin sẽ cần thêm bước ấn Đẩy đơn sang Pharma Deluxe

 • Các đơn hàng tạo tại Pharma Deluxe sẽ cần đáp ứng 2 điều kiện:

 • Tạo đơn hàng mới (Không phải tạo hóa đơn mới)

 • Số điện thoại của đơn trùng với số điện thoại có tồn tại trên hệ thống Abaha admin.

 • Đơn hàng có áp dụng giao vận:

 • Xử lý đến bước 3 “Đã xuất” ở Pharma Deluxe.

 • Vào web admin tìm đơn ở trạng thái Đang xử lý, thao tác ấn Tạo đơn giao vận. Các trạng thái đơn hàng còn lại sẽ theo bên giao vận đồng bộ về.

Lưu ý quan trọng:

a. Đối với đồng bộ sản phẩm

 • Khi đồng bộ sản phẩm khách hàng lưu ý chỉ sửa sản phẩm bên Pharma Deluxe, sản phẩm nào không bán thì cần chuyển sang trạng thái ngừng kinh doanh, không được xoá sản phẩm ở Pharma Deluxe. Nếu xóa sản phẩm tại Pharma Deluxe thì cần vào Abaha admin để xóa sản phẩm 1 lần nữa (Thao tác thiếu sẽ gây ra lỗi đồng bộ).

 • Khi thao tác đồng bộ, khách hàng lưu ý: không thêm, sửa sản phẩm ở Web quản trị Abaha.

 • Quy tắc lưu sản phẩm vào danh mục như sau: Tại website Nhà thuốc 365 cho phép 1 sản phẩm thuộc nhiều danh mục, nhưng tại hệ thống Abaha cho phép 1 sản phẩm chỉ thuộc 1 danh mục và tuân theo quy tắc sau:

b. Đối với đồng bộ đơn đặt hàng

 • Đồng bộ đơn đặt hàng và khách hàng liên hệ với Abaha để cài đặt.

 • Thao tác huỷ đơn đơn đặt hàng bên Pharma Deluxe cũng thì trên Abaha cũng sẽ ghi nhận là huỷ đơn.

c. Khách hàng cần xử lý trạng thái đơn đặt hàng ở Pharma Deluxe.

d. Abaha và Pharma Deluxe đồng bộ với nhau dựa trên “mã đơn hàng”. Khi cần đối soát sẽ dựa vào mã đơn hàng để kiểm tra.

C. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH ĐỒNG BỘ: ( đang cập nhật …)

Last updated