Cấu hình bán hàng

Modules Cấu hình bán hàng cho phép bạn cấu hình tùy chỉnh cho Modules Bán hàng theo nhu cầu của mình.

Đầu tiên, để thực hiện cấu hình này, bạn truy cập vào Modules Bán hàng -> Cấu hình bán hàng

A. CẤU HÌNH MODULES BÁN HÀNG

1. Cấu hình không cho phép khách hàng sửa đơn hàng đã đặt:

Bạn chọn YES nếu đồng ý không cho phép khách hàng sửa đơn hàng đã đặt. Ngược lại, nếu đồng ý cho khách hàng sửa đơn hàng đã đặt bạn chọn NO. Trên app sẽ hiển thị chức năng Sửa đơn sau khi khách đặt hàng.

Khi bật tính năng này, giao diện trên app sau khi khách đặt hàng sẽ có chức năng Sửa đơn như hình.

Lưu ý

 • Nếu cửa hàng triển khai tính năng đồng bộ với bên thứ ba thì bắt buộc bật tính năng không cho phép khách hàng sửa đơn hàng đã đặt.

 • Đối với đơn hàng mới cho vào giỏ hàng và chưa chuyển sang trạng thái Đặt hàng, người mua hàng được tùy ý sửa đơn.

2. Bắt buộc đăng nhập khi đặt hàng ở web bán hàng:

 • Chọn YES nếu bạn muốn yêu cầu Khách hàng phải đăng nhập trước khi đặt hàng.

Khi mở cấu hình này sẽ mở ra thông báo cần đăng nhập và hệ thống chuyển sang trang đăng nhập.

 • Chọn NO, khách hàng có thể đặt hàng mà không cần đăng nhập vào web

Khi tắt cấu hình này, khách hàng vào web xem sản phẩm và đặt hàng như bình thường mà không cần đăng nhập.

3. Mở chức năng hiển thị Barcode sản phẩm trong hóa đơn

Tại đây, bạn chọn YES nếu muốn mở hiển thị Barcode, chọn NO nếu muốn ẩn hiển thị Barcode.

Khi chọn Yes thì barcode sẽ được hiển thị trên hóa đơn như hình dưới đây:

4. Mở chức năng hiển thị thông tin điểm bán trong hóa đơn

Khi chọn Yes thì thông tin điểm bán sẽ được hiển thị trên hóa đơn như hình dưới đây:

Bạn chọn YES nếu muốn hiển thị thông tin điểm bán trên hóa đơn. Ngược lại, nếu không muốn hiển thị thông tin điểm bán, bạn chọn NO.

B. GỬI TIN NHẮN SMS THEO KỊCH BẢN CHO KHÁCH HÀNG

Chức năng này Abaha dành cho các khách hàng muốn sử dụng thêm SMS brandname (Tin nhắn thương hiệu) và ký hợp đồng với ESMS.vn (Vihat).

2.1 Gửi tin nhắn SMS sau khi đơn hàng được xác nhận:

 • Nhập nội dung muốn gửi đến khách hàng vào hộp thoại

 • Nội dung trong hộp thoại được gửi tới khách hàng sau khi đơn hàng được duyệt.

 • %s trong nội dung sẽ được hệ thống tự động thay thế bằng mã đơn hàng tương ứng.

2.2 Cấu hình kết nối kênh SMS BRAND NAME

 • Khách hàng có thể cài đặt SMS BRAND NAME trong 2 trường hợp:

 1. Gửi tin nhắn mã OTP khi KH đăng nhập web/app (Thay vì sử dụng Brand name của Abaha thì sẽ sử dụng Brand của khách hàng để gửi mã OTP cho user dùng app)

 2. Gửi tin nhắn SMS sau khi đơn hàng được xác nhận (chỉ áp dụng trong trường hợp khách hàng đặt hàng thành công)

Điều kiện : Khách hàng phải liên hệ với bên cung cấp dịch vụ SMS Brand name (Vihat) để đăng ký dịch vụ.

 • Các bước triển khai

Bước 1: Chọn kênh SMS đã ký hợp đồng:

Bước 2: Nhập API Key và API Secret Key được đối tác cung cấp dịch vụ SMS mà cửa hàng đã ký hợp đồng. Ấn Lưu lại để hoàn thành

Last updated