Quý 2 (01.04-30.06.2022)

Cập nhật những nâng cấp và tính năng mới trong hệ thống của Abaha trong quý 2 năm 2022.

Ngày 24/06/2022

Tính năng mới & nâng cấp:

  • [Web bán hàng] Nâng cấp trải nghiệm khi user chọn sản phẩm có thuộc tính

Last updated