Game quay thưởng

Giới thiệu

1. Đối tượng sử dụng

Gồm 2 đối tượng chính:

  • Khách hàng trên hệ thống (Khách hàng tải App bao gồm: Khách lẻ, CTV, Đại lý...)

  • Nhóm quản trị có quyền thiết lập hệ thống (Quản trị viên )

2. Cấu hình game trên web admin

Với mỗi đơn hàng hoàn thành có giá trị tương ứng với quy định chính sách game trên app khách hàng sẽ nhận được một mã quay thưởng tương ứng.

Ví dụ: Cửa hàng set với mỗi 100.000 đồng trên hóa đơn, bạn sẽ được tặng 1 mã quay thưởng, đơn hàng 200.000 đồng, khách hàng sẽ có 2 mã dự thưởng.

Bước 1: Admin truy cập vào Web Admin tại Module GAMIFICATION → Game quay thưởng → Tạo chương trình game quay thưởng mới mà gian hàng mong muốn.

Bước 2: Điền thông tin cho game quay thưởng mới.

Thay đổi thể lệ chơi và cơ cấu giải thưởng mà Admin mong muốn.

Cấu hình giải thưởng → Tạo game mới.

Bật game quay thưởng

Lưu ý: Chỉ bật được 1 game quay thưởng cho 1 gian hàng.

Bước 3: Cấu hình chung cho game quay thưởng vừa tạo → Lưu lại.

Bước 4: Tạo Menu chính trên App.

Tại Module CỬA HÀNG → Quản lý Menu → Thêm Menu App.

Nhập thông tin Menu App → Thêm.

Bước 5: Check thông tin trên App.

Bước 6: Khách hàng của shop đặt hàng và phê duyệt đơn hàng hoàn thành.

(Khi khách hàng mua đơn hàng trị giá tối thiểu 100.000vnd và hoàn thành đơn hàng thành công → sẽ được ghi nhận mã dự thưởng.

Admin sẽ vào phê duyệt đơn hàng tới trạng thái đơn hàng hoàn thành.

Sau khi phê duyệt đơn hàng sang trang thái đã hoàn thành, thì mã dự thưởng sẽ được cập nhật trên tài khoản App của khách hàng và cả trên thông tin chi tiết của Web Admin.

  • Hiển thị trên App.

  • Hiển thị trên Web Admin.

Bước 7: Tiến hành quay thưởng khi chốt thông tin để trả thường cho khách hàng.

Chọn giải thưởng và tiến hành quay thưởng.

Bước 8: Nhận kết quả tại “Chi tiết” và trả thưởng tới khách hàng.

Last updated