Quản lý tên miền website

I. Hướng dẫn trỏ domain cho website bán hàng:

  • Lưu ý: Khách hàng cần có domain riêng để trỏ về hệ thống Abaha, nếu chưa có domain, khách hàng liên hệ với các bên cung cấp tên miền để tạo domain riêng.

Bước 1: Vào Modules "Cửa hàng" -> Menu "Website" -> "Quản lý tên miền".

Nhập tên miền vào và bấm nút thêm. Tên miền sẽ được đưa vào danh sách, ở trạng thái chưa gắn IP

Bước 2: Vào trang cấu hình tên miền ( tài khoản quản trị do bên tên miền cung cấp)

  • Đăng nhập vào trang quản trị tên miền

  • Trỏ tên miền về địa chỉ IP 103.28.38.131

Host

Loại

Địa chỉ

www

CNAME

dnsshop.abaha.vn

*

A

103.28.38.131

@

A

103.28.38.131

Ví dụ minh họa:

II. Hướng dẫn trỏ domain cho website admin (áp dụng cho các khách hàng có website admin thương hiệu riêng) Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị tên miền (Tài khoản do bên tên miền cung cấp)

Bước 2:

  • Vào trang cấu hình tên miền:

  • Trỏ tên miền về địa chỉ IP 103.28.38.41

Host

Loại

Địa chỉ

www

CNAME

dnsadmin.abaha.vn

*

A

103.28.38.41

Ví dụ minh họa

Lưu ý: Sau khi tạo thông tin domain xong, khách hàng báo Abaha hỗ trợ xử lý tiếp.

Last updated