Quản lý tên miền website

Bước 1: Vào Modules CỬA HÀNG -> Quản lý tên miền Website.
Nhập tên miền vào và bấm nút thêm. Tên miền sẽ được đưa vào danh sách, ở trạng thái chưa gắn IP
Bước 2: Vào trang cấu hình tên miền ( tài khoản quản trị do bên tên miền cung cấp)
  • Đăng nhập vào trang quản trị tên miền
  • Trỏ tên miền về địa chỉ IP 52.77.56.43
Hướng dẫn cách trỏ IP cho 1 số bên cung cấp tên miền
  • Hướng dẫn cấu hình tên miền cho nhà cung cấp Mắt Bão
  • Hướng dẫn cấu hình tên miền cho nhà cung cấp PA Việt Nam