Quản lý menu

Dùng để tùy biến vị trí Menu danh mục sản phẩm trên App theo ý muốn của khách hàng.

Hệ thống cung cấp 1 số các chức năng sau:

  • Tạo mới Menu

  • Sửa Menu

  • Ẩn Menu

Bước 1: Tại trang quản trị hệ thống, Thanh menu bên trái Hệ thống click chọn Trang chủ => Quản lý Menu trên App

Hệ thống hiển thị danh sách Menu đã được tạo trước đó (nếu có)

Bước 2: Tại màn hình Danh sách, User có thể thực hiện Thêm/ Sửa/ Ẩn-Hiện Menu:

Ẩn/ Hiện:

Cài đặt menu:

Hiển thị theo chiều dọc hoặc chiều ngang: chọn số hàng muốn hiển thị

Last updated