Cài đặt

Để cài đặt thông báo đẩy các bạn vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị: Hướng dẫn chi tiết tại đây

Bước 2: Vào mục Tạo thông báo/Notification -> Tạo thông báo

Bước 3: Quản lý danh sách thông báo đẩy đã gửi cho khách hàng