Cửa hàng Online

Chức năng cửa hàng Online dùng để quản lý nhiều site và cung cấp điểm cho các site đó
Bước 1: Chọn Thêm mới để thêm các cửa hàng vào App.
Bước 2: Chọn cửa hàng muốn cho vào chuỗi. Khi nhấn vào thì hệ thống sẽ hiển thị các cửa hàng mà tài khoản này đang làm admin. Sau khi chọn xong và nhấn Cập nhật thì cửa hàng sẽ được đưa vào trong danh sách.
Bước 3: Tính năng Xóa, cấp điểm và rút điểm cho cửa hàng:
1. Xóa cửa hàng ra khỏi chuỗi cửa hàng hiện tại:
 1. 2.
  Cấp điểm: Cung cấp số điểm nhất định cho ví điểm của cửa hàng con đó. Tại đây admin có thể thấy được số điểm tối đa còn lại có thể cung cấp cho cửa hàng con đó.
 1. 3.
  Rút điểm:
 • Rút điểm: Rút số điểm nhất định của cửa hàng con đó. Tại đây admin có thể thấy được số điểm tối đa còn lại của cửa hàng con đó.
THÔNG TIN CẤU HÌNH CHUNG:
Đây là cấu hình để mở chức năng nhiều cửa hàng vui lòng liện hệ Abaha để bật tắt:
 1. 1.
  Mở/tắt chế độ nhiều cửa hàng
 • Khi mở chế độ này, vào App sẽ có 1 trang danh sách cửa hàng, khách hàng chọn cửa hàng để vào mua hàng.
 • Thêm cửa hàng vào danh sách Chuỗi cửa hàng trong app: Tài khoản ADMIN có quyền thêm các cửa hàng từ danh sách các cửa hàng mà tài khoản này quản lý.- Trang Danh sách khách hàng được vào trang Chọn cửa hàng: Nếu không chỉ định riêng cho bất kỳ khách hàng nào thì tất cả khách hàng sẽ đều nhìn thấy các gian hàng.
 1. 2.
  Cấu hình chức năng chuyển cửa hàng
  - Khi mở chế độ này, muốn chuyển cửa hàng cho 1 khách hàng, khách hàng đó không có người giới thiệu và không giới thiệu ai ở các cửa hàng trong App mà nó đang chạy.
 2. 3.
  Cấu hình chức năng đặt tài khoản cấp cao nhất và giới thiệu
  - Khi mở chế độ này, muốn thực hiện set tài khoản cấp cao nhất và set giới thiệu, thì khách hàng đó phải ko thuộc 1 cây hoa hồng ở bất kỳ nhánh tỉnh nào trong cùng các cửa hàng trong App.