Thanh toán qua cổng Bảo Kim

Đối tượng sử dụng

  • Tất cả người dùng hệ thống app Abaha để thực hiện mua hàng

  • Nhóm quản trị có quyền thiết lập hệ thống

I. Các hình thức thanh toán:

  • Thanh toán qua thẻ ATM nội địa

  • Thanh toán qua QR Code

  • Thanh toán qua thẻ Visa/ Master

1. Thanh toán qua thẻ ATM nội địa

Bước 1: Chọn modules CỬA HÀNG chọn menu Hình thức thanh toán:

Hệ thống mở ra màn hình danh sách hình thức thanh toán, tại đây hệ thống hỗ trợ quản trị viên có thể thực hiện thêm mới hình thức thanh toán cho cửa hàng của mình

Hệ thống thông báo Thêm mới hình thức thanh toán thành công, hình thức vừa thực hiện thêm mới được Lưu lại và hiển thị ở màn hình danh sách

2. Thanh toán qua QRCode

Thực hiện các bước từ 1-2 tương tự như thiết lập thanh toán qua thẻ ATM nội địa.

3. Thanh toán qua thẻ Visa/Master

Thực hiện các bước từ 1-2 tương tự như thiết lập thanh toán qua thẻ ATM nội địa.

Đối với hình thức được chọn là mặc định, khi thực hiện Đặt và mua hàng trên App, hệ thống sẽ tự động chọn hình thức thanh toán này cho đơn hàng (user có thể thay đổi hình thức thanh toán khác)

II. Cấu hình thanh toán với Bảo Kim

Sau khi làm việc và ký hợp đồng với đối tác Bảo Kim, Bảo Kim cung cấp tài khoản thanh toán admin cấu hình thanh toán trên app theo các bước sau:

Bước 1: Vào modules Cửa hàng

Bước 2: Chọn menu cấu hình thanh toán với Bảo Kim:

Bước 3: Nhập thông tin tài khoản thanh toán ( do Bảo Kim cung cấp) -> Bấm CẬP NHẬT

Last updated