Những đơn vị giao vận đang hợp tác ABAHA

Tại trang Cấu hình giao vận sẽ hiển thị đầy đủ các đơn vị giao vận mà Abaha đang hợp tác.

 • Đối với các đơn vị giao vận được khai báo thông tin kết nối thành công thì được ghi nhận là "Đã kết nối"

 • Đối với các đơn vị giao vận chưa được khai báo thông tin kết nối hoặc kết nối không thành công sẽ hiển thị là "Chưa kết nối"

Đối với mô hình có nhiều điểm bán được khai báo kết nối cho Kho tổng và các điểm bán đang hoạt động.

Trong Danh sách các đơn vị giao vận, các thông tin sẽ quy định như sau:

 • Thứ tự: Thứ tự này quy định thứ tự hiển thị trên danh sách lựa chọn cho đơn vị giao vận tại app

 • Đơn vị giao vận: Tên đơn vị giao vận.

 • Trạng thái:

  • Đang hiện: Cho phép hiển thị đơn vị giao vận đó trên APP và người dùng có thể chọn dịch vụ giao vận của đơn vị đó để áp dụng cho đơn hàng

  • Đang ẩn: Không hiển thị trên APP và người dùng không nhìn thấy và không sử dụng được cho đơn hàng

 • Thông tin cấu hình: Thông tin cấu hình của từng đơn vị vận chuyển

 • Mặc định áp dụng: Chọn đơn vị mặc định được áp dụng cho mọi đơn hàng

 • Cấu hình: Khi click sẽ mở sang trang cấu hình giao vận của từng đơn vị giao vận tương ứng.

Cấu hình các đơn vị giao vận

1. Kết nối Giao vận GHTK

Người thực hiện: Quản trị cửa hàng

Bước 1: Quản lý của cửa hàng tạo tài khoản bên GHTK và đăng nhập theo hướng dẫn sau:

https://giaohangtietkiem.vn/chinh-sach-bao-mat-ghtk/hoi-dap/#collapsemot

Bước 2: Vào module Bán hàng -> Chọn menu Kết nối GHTK sau đó copy mã token đã lấy từ tài khoản Giao hàng tiết kiệm và Cập nhật:

Bước 3: Chọn Cập nhật để hoàn thành cấu hình kết nối giao vận GHTK với hệ thống Abaha.

2. Kết nối Giao vận GHN

Bước 1: Quản lý của cửa hàng tạo tài khoản bên GHN và đăng nhập: https://sso.ghn.vn/register

Bước 2: Vào module Bán hàng -> Chọn menu Kết nối GHN

Bước 3: Tại màn hình Cấu hình kết nối giao vận, thực hiện nhập [Shop ID] và [Số điện thoại] là tài khoản khi Đăng ký/đăng nhập trên GHN

Bước 4: Chọn nút Kết nối để hoàn thành cấu hình kết nối giao vận GHN với hệ thống Abaha.

3. Kết nối Giao vận Ahamove

Bước 1: Quản lý của cửa hàng tạo tài khoản bên Ahamove và đăng nhập: https://app.ahamove.com/?redirect_uri=%252F

Bước 2: Vào module Bán hàng -> Chọn menu Kết nối Ahamove

Bước 3: Tại màn hình Cấu hình kết nối giao vận, thực hiện nhập [Tên người dùng] và [Số điện thoại] là tài khoản khi Đăng ký/đăng nhập trên Ahamove

Bước 4: Chọn nút Cập nhật để hoàn thành cấu hình kết nối giao vận Ahamove với hệ thống Abaha.

4. Kết nối Giao vận Viettel Post

Viettel Post là doanh nghiệp hàng đầu cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hoá, bưu kiện trong nước, quốc tế tại Việt Nam. Hệ thống Abaha đã kết nối thành công với giao vận Viettel Post giúp cho đối tác có nhiều lựa chọn về giao vận hơn, có thể chọn đơn vị giao vận phù hợp với mô hình kinh doanh của mình.

Khi chọn kết nối giao vận với Viettel Post, bạn có thể thoải mái lựa chọn các dịch vụ của Viettel Post như Nội tỉnh tiết kiệm, Nội tỉnh nhanh, Hỏa tốc hẹn giờ.

Cấu hình kết nối giao vận Viettel Post trên hệ thống Abaha:

Bước 1: Quản lý của cửa hàng tạo tài khoản bên Viettel Post đăng nhập: link đăng kí

Bước 2: Vào module Bán hàng -> Chọn menu Kết nối Viettel Post

Bước 3: Tại màn hình Cấu hình kết nối giao vận, thực hiện nhập [Tên đăng nhập] và [Mật khẩu] là tài khoản khi Đăng ký/đăng nhập trên Viettel Post

Bước 4: Chọn nút Cập nhật để hoàn thành cấu hình kết nối giao vận Viettel Post với hệ thống Abaha.

Lưu ý: Trường hợp khách hàng kết nối Viettel Post trên web admin hệ thống báo lỗi: "Sai cấu hình kết nối Viettel Post"

Khách hàng cần đăng nhập thành công vào tài khoản của mình tại 2 website này:

 • viettelpost.vn

 • https://partner.viettelpost.vn/

=> Sau khi đăng nhập thành công trên website partner, vào web admin của Abaha cấu hình lại. (Cấu hình lại tại bước 3)

Last updated