Hướng dẫn tích hợp Short Link với Tinyurl.com trên App Abaha

Hướng dẫn tích hợp Short Link với Tinyurl.com trên App Abaha

Hiện tại khi khách hàng share link lên Facebook, có thể bị Facebook hiểu nhầm là spam link, dẫn tới chặn tên miền.

Để không tiếp tục bị Facebook chặn, Abaha đã tích hợp Short link với Tinyurl.com.

Khi khách hàng share link giới thiệu tải App thì sẽ share short link, chứ không share trực tiếp link tải thông thường nữa. Ví dụ link: https://tinyurl.com/mty29uvs

Cách làm:

  1. Đăng ký tài khoản trên Tinyurl.com

  2. Đăng nhập tài khoản và vào phần API để tạo mã Token kết nối API

  1. Gửi mã Token cho Abaha để cấu hình tích hợp.

  2. Chú ý: Tinyurl.com có mất phí khi có nhiều quá link được tạo, khi cần thanh toán thì sẽ có mail gửi về, để ý thanh toán để dịch vụ chạy ổn định

Last updated