Cảnh báo tồn kho

Để sử dụng chức năng cảnh báo tồn kho này Admin cần liên hệ với Abaha để được cấu hình

I. GIỚI THIỆU

Đây là tính năng hỗ trợ quản lý tồn kho của sản phẩm. Tồn kho cảnh báo của sản phẩm được đặt 1 mức cố định, khi bị ngoài mức đó thì sẽ cảnh báo.

Tạo thông báo tới cửa hàng trong App admin:

  • Cảnh báo cho 1 điểm bán.

  • Cảnh báo cho 1 cửa hàng tỉnh.

  • Tạo thông báo vào trong trang thông báo.

II. LUỒNG VẬN HÀNH

- Vào 6h sáng mỗi ngày, hệ thống quét tồn kho toàn bộ sản phẩm. Sản phẩm nào có tồn kho nằm ngoài định mức tồn sẽ được hệ thống thông báo về cho admin.

- Chỉ user được cấp quyền Admin thì mới nhận được cảnh báo tồn kho. Nếu user được cấp quyền admin sau thời gian 6h sáng sẽ không nhìn thấy dữ liệu cảnh báo tồn kho, cần đợi sang 6h sáng ngày hôm sau để nhận thông báo.

- Hệ thống chỉ quét dữ liệu cảnh báo duy nhất vào 6h sáng mỗi ngày, nếu tồn kho được cập nhật sau 6h sáng thì hệ thống sẽ không cập nhật lại tại thời điểm cập nhật.

III. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. Cấu hình định mức tồn kho

Bước 1: Tại màn hình trang chủ Web Admin, bạn chọn Modules Sản phẩm -> Menu Tồn kho

Bước 2: Tại cột Định mức tồn, bạn lần lượt nhập định mức ít nhất và nhiều nhất của sản phẩm muốn theo dõi tồn kho.

Đối với những sản phẩm có thuộc tính, bạn chọn Cập nhật tồn kho sản phẩm thuộc tính để cập nhật thông tin của từng sản phẩm.

Lưu ý:

  • Bạn chỉ cần cấu hình định mức ở kho tổng, các kho con sẽ dùng chung định mức với kho tổng.

  • 999.999.999 là định mức lớn nhất được hệ thống cho mặc định, không thay đổi cũng không ảnh hưởng gì đến vận hành nếu chỉ quan tâm đến việc cảnh báo tồn kho sắp hết. Khách hàng có thể tùy chỉnh thay đổi định mức này.

2. Cảnh báo tồn kho

Thông báo Cảnh báo tồn kho sẽ được gửi đến bạn theo 3 cách sau:

2.1.Danh sách thông báo:

Xuất hiện ở đầu trang Web Admin, biểu tượng cái chuông nằm ở góc phải phía trên màn hình.

2.2. Trang chi tiết thông báo định mức tồn kho:

Bạn truy cập vào Modules Sản phẩm -> Cảnh báo tồn kho để kiểm tra Thông báo định mức tồn kho. Tại đây, bạn có thể lọc thông báo định mức theo từng kho hoặc thời gian cụ thể.

2.3.Thông báo trên App Admin:

Bạn sẽ nhận được thông báo cảnh báo tồn kho trên App Admin.

Last updated