Đơn hàng giao ngay

Chức năng "Đơn hàng giao ngay" là một tính năng quan trọng trong hệ thống quản lý đơn hàng, giúp cửa hàng ưu tiên xử lý các đơn hàng có thời gian giao hàng trong ngày.

Đây là giải pháp giúp cửa hàng kiểm soát thời gian giao hàng chặt chẽ, nâng cấp trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Kiểm soát giao hàng có vai trò vô cùng quan trọng nhằm để đảm bảo việc thực hiện bán hàng theo đúng cam kết, giao hàng đúng số lượng, chất lượng, đúng thời gian và địa điểm góp phần tăng doanh thu, tăng độ uy tín của doanh nghiệp.

A.TRUY CẬP TÍNH NĂNG ĐƠN HÀNG GIAO NGAY

Tại trang chủ màn hình Web Admin, bạn truy cập vào Modules Bán hàng -> Đơn hàng giao ngay.

Tại đây, bạn sẽ nhìn thấy những đơn hàng khách hàng đã chọn thời gian nhận hàng. Danh sách này hiển thị theo thứ tự từ thời gian gần nhất đến xa nhất. Trong trường hợp nếu Admin không chọn thời gian lọc thì danh sách Đơn hàng giao ngay sẽ được hiển thị các đơn cần giao ngay trong ngày.

B. CÁC CHỨC NĂNG

1. Giao hàng

  • Thời gian giao hàng do Admin cài đặt khi xử lý đơn hàng ở Modules Bán hàng.

  • Thời gian khách chọn khi đặt đơn hàng với tính năng chọn thời gian giao hàng khi đặt đơn trên app.

  • Lưu ý: Trường hợp có cả thông tin thồi gian giao hàng từ Admin khi xử lý đơn hàng và thời gian khách chọn khi đặt hàng, hệ thống sẽ lấy thông tin giao hàng từ Admin.

2. Tìm kiếm

Chức năng tìm kiếm giúp bạn dễ dàng tìm kiếm các đơn hàng trong danh sách Đơn hàng giao ngay, thông qua mã đơn hàng hoặc số điện thoại đặt đơn hàng.

3. Trạng thái Mặc định hiển thị đơn hàng ngày hôm nay cần giao ở các trạng thái: Đang chờ duyệt, đã phê duyệt, đang xử lý, đang giao hàng.

Hệ thống cho phép bạn lọc đơn hàng theo các trạng thái: Đặt hàng, Duyệt, Đóng gói, Xuất kho. Chọn bất cứ trạng thái của đơn hàng mà bạn muốn lọc để thực hiện lọc dữ liệu đơn hàng.

4. Điểm bán

Hệ thống mặc định hiển thị tất cả các đơn hàng cần giao trong ngày của tất cả các điểm bán. Admin có thể lọc the từng điểm bán khi cửa hàng có nhiều kho cho phép khách hàng đặt hàng.

5. Bảng giá

Hệ thống cho phép Admin có thể lọc Đơn hàng giao ngay theo Bảng giá.

6. Ngày đặt hàng

Admin có quyền chọn khoảng thời gian theo ngày đặt hàng của khách để lọc đơn hàng.

7. Ngày giao hàng

Tương tự như cách lọc theo ngày đặt hàng, Admin chọn khoảng thời gian theo ngày giao hàng để lọc danh sách đơn hàng

8. Điều chỉnh đơn hàng

Tại giao diện Đơn hàng giao ngay, bạn chọn vào đơn hàng cần điều chỉnh, chọn biểu tượng 3 dấu chấm ở cuối hàng để thực hiện: Cập nhật trạng thái đơn hàng, Cập nhật trạng thái thanh toán, In hóa đơn, Kiểm tra Lịch sử cập nhật, Chuyển điểm bán xử lý.

C. Hướng dẫn trải nghiệm trên App:

Khi khách hàng đặt hàng trên APP, có thể chọn thời gian giao hàng vào giờ nào ngày bao nhiêu. Hệ thống sẽ kiểm tra tất cả các đơn hàng, những đơn hàng có thời gian giao hàng trong ngày sẽ được hiển thị tại mục Đơn hàng giao ngay.

Last updated