Đồng bộ Nhanh.vn

A. Các danh mục đồng bộ:

Chú thích:

Dấu “✓” thể hiện được đồng bộ.

1. Danh mục đồng bộ 1 chiều từ Nhanh.vn về Abaha

2. Sản phẩm đồng bộ 1 chiều từ Nhanh.vn về Abaha

3. Đơn hàng đồng bộ 2 chiều giữa Nhanh.vn và Abaha (Sẽ không xử lý đơn hàng ở Abaha)

4. Đồng bộ khách hàng 2 chiều giữa Nhanh.vn và Abaha ( Chiều từ Abaha: thì đẩy khách hàng sang Nhanh.vn kèm theo trong đơn hàng).

Lưu ý quan trọng:

1. Chỉ đồng bộ được với Nhanh.vn khi khách hàng sử dụng gói dịch vụ là gói doanh nghiệp (Gói enterprise) của Nhanh.vn

2. Không được xoá sản phẩm ở Nhanh.vn

3. Không được xoá sản phẩm thuộc tính ở Nhanh.vn

4. Không được đổi sản phẩm thuộc tính là sản phẩm con của sản phẩm khác.

5. Không được xoá khách hàng ở Nhanh.vn

6. Thao tác xử lý trạng thái đơn hàng sẽ diễn ra trên Nhanh.vn không xử lý trạng thái đơn trên Abaha

7. Do nhanh.vn định danh tài khoản người dùng nằm luôn trong phần địa chỉ giao hàng cụ thể là số điện thoại, không khớp với trên App là người dùng có thể dùng chính số điện thoại đó làm định danh, nhưng số điện thoại địa chỉ giao hàng có thể khác ( Abaha đã note: SĐT người nhận trước phần thông tin địa chỉ đơn hàng) để đảm bảo việc đồng bộ giữa App và Nhanh.vn

8. Note về phí ship, tích điểm, khuyến mãi được ghi bổ sung trong ghi chú đơn hàng

B. Thông tin kết nối Api (được thiết lập trên hệ thống quản lý trên Nhanh.vn).

Cách thiết lập:

Bước 1: Chọn và thiết lập dữ liệu trên Abaha admin

1. Vào Abaha.vn và đăng nhập theo SĐT.

2. Vào module Sản phẩm >> Đồng bộ.

3. Chọn phần mềm bán hàng để đồng bộ Nhanh_vn

4. Cấu hình theo hình bên dưới

Bước 2: Đồng bộ sản phẩm với Nhanh trên web Abaha admin.

1. Ấn vào Tại đây để lấy AppID trên Nhanh

Ở phía Nhanh.vn lấy App ID

2. Xác nhận cấp quyền đồng bộ

Tại Nhanh_vn ấn Đồng ý

3. Lấy Secret key

Ấn vào Tại đây

Ở phía Nhanh_vn chọn AppID đã nhập ở bước 1, copy Secret key

4. Lấy AccessToken

B1. Chọn kho hàng cần đồng bộ và Hoàn thành.

B2. Đợi khoảng 15-30p để quá trình đồng bộ Abaha với Nhanh hoàn tất.

Last updated