Hướng dẫn chuyển TK Appstore và Google Play từ Abaha sang TK của khách hàng

I. Chuyển tài khoản Appstore Connect:

Bước 1: Khách hàng cần cung cấp cho Abaha các thông tin sau

  1. Cung cấp Appleid (email đăng nhập vào tài khoản apple).

  2. Cung cấp teamID - khách hàng vào trang https://developer.apple.com/account/resources/certificates/list, đăng nhập tài khoản appleid và check như hình.

Bước 2: Sau khi Abaha chuyển app sang thì tài khoản owner cần xác nhận thì mới hoàn thành được luồng chuyển.

Bước 3: Chia sẻ quyền cho tài khoản của Abaha để nâng cấp bảo trì, bảo dưỡng app theo định kỳ theo các bước bên dưới:

Lưu ý: Quý khách cần tick đủ các trường thông tin đúng như ảnh hướng dẫn

II. Chuyển tài khoản Google Play Console:

Bước 1: Cần transactionID - khách hàng truy cập https://pay.google.com, đăng nhập bằng tài khoản muốn nhận app rồi gửi Abaha mã như hình

Bước 2: Cung cấp mã Developer account ID:

Bước 3: Sau khi Abaha chuyển app sang thì tài khoản owner cần xác nhận yêu cầu chuyển từ Abaha thì google mới bắt đầu review thông tin (thường mất khoảng 2-3 ngày)

Bước 4: Sau khi Google review quá trình chuyển app thành công, khách hàng thực hiện chia sẻ quyền cho tài khoản của Abaha để nâng cấp bảo trì, bảo dưỡng app theo định kỳ theo hướng dẫn sau:

III. Trường hợp Quý khách đã có tài khoản nhà phát triển có thể cung cấp cho Abaha để thực hiện khởi tạo app ngay từ bước đầu

(Quý khách vui lòng gửi thông tin vào địa chỉ mail: cskh@abaha.vn)

Thông tin bao gồm:

A. Tài khoản Google Play Console:

1. Link: https://play.google.com/console/ Google Account:

2. Mai: 3. Pass:

B. Apple ID:

  1. Link: https://appleid.apple.com/

  2. Username:

  3. Password:

C. Apple Developer Program:

  1. Link: https://developer.apple.com/account/

  2. Username:

  3. Password:

Last updated