Cộng tác viên Affiliate
Affiliate marketing (tiếp thị liên kết) là mô hình kinh doanh bằng cách sử dụng cộng tác viên. Người làm Affiliate giới thiệu khách hàng cho người bán và hưởng hoa hồng trên mỗi đơn hàng của khách hàng.
1. CTV giới thiệu
Khi khách hàng B tải app và nhập mã giới thiệu là số điện thoại của người giới thiệu A thì người giới thiệu A sẽ auto trở thành CTV và được hưởng hoa hồng theo chính sách của shop.
2. CTV được admin phê duyệt
Admin cần cấp quyền cho CTV để được hưởng chính sách hoa hồng.
Bước 1: Đăng nhập trang quản trị và chọn modules ĐẠI LÝ
Bước 2: Vào menu Danh sách đại lý, nhập số điện thoại của CTV cần cấp quyền
-> bấm Tìm kiếm
Bước 3: Chọn Cấp quyền NPP ( nhà phân phối)
Last modified 1mo ago
Copy link