Tính năng Cộng tác viên trên App

Affiliate marketing (tiếp thị liên kết) là mô hình kinh doanh bằng cách sử dụng cộng tác viên. Người làm Affiliate giới thiệu khách hàng cho người bán và hưởng hoa hồng trên mỗi đơn hàng của khách hàng.

Hướng dẫn các bước đăng kí CTV trên App

Cách 1. Để trở thành ĐỐI TÁC ( CTV) khách hàng cần đăng ký thông tin với shop qua Menu Đối tác điền đầy đủ thông tin và chờ phê duyệt.

Để hiển thị Menu Đối tác, Admin cửa hàng tạo Menu tại chức năng Quản lý Menu

Cách 2: Đăng kí làm CTV từ Menu Thông tin NPP tại tab Tài khoản

Để hiển thị Menu thông tin NPP này, Cửa hàng liên hệ Abaha để cấu hình

Hướng dẫn đăng kí CTV trên Webshop

Chọn vào tài khoản -> Chọn Chương trình CTV, nhập thông tin sau đó chọn Lưu để đăng kí CTV

Sau khi đăng kí xong cần chờ admin cửa hàng duyệt.

Sau khi được Admin duyệt trở thành CTV, khách hàng đăng nhập vào website. Với những sản phẩm đã được cài đặt hoa hồng đối tác, khách hàng có thể nhìn thấy thông tin hoa hồng nhận được khi đơn hàng hoàn thành.

Khách hàng còn có thể thực hiện "Copy" Link giới thiệu để gửi cho người khác. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày gửi link giới thiệu.

Nếu người được giới thiệu chọn vào link và mua hàng, khi đơn hàng hoàn thành, người giới thiệu sẽ nhận được hoa hồng.

Last updated