Tích điểm tại quầy

I. Mô tả:

* Tương tự VinID

- Quét mã QR trên App

* Tích điểm cho đơn hàng tại quầy

* Sử dụng điểm trả tiền đơn hàng tại quầy

II. Yêu cầu:

Chuẩn bị 1 máy quét mã vạch:

III. Hướng dẫn các bước thực hiện:

Bước 1: Khách hàng vào quầy chọn sản phẩm và tiến hành thanh toán.

Bước 2: Khách hàng mở app và chọn menu tích điểm, đưa mã tích điểm cho nhân viên thu ngân:

Bước 3: Nhân viên thu ngân mở web admin chọn menu BÁN HÀNG-> TÍCH ĐIỂM-> trỏ chuột vào ô Mã đơn hàng:

Bước 4: Thu ngân dùng máy quét mã vạch và quét mã tích điểm trên APP của khách hàng

Bước 5: Thu ngân nhập thông tin đơn hàng bao gồm:

Số tiền đơn hàng -> hệ thống tự động cập nhật tỉ lệ tích điểm tương ứng với đơn hàng

Bước 6: Thu ngân bấm vào ô: Thực hiện tích điểm để hoàn tất quá trình tích điểm cho khách hàng

Last updated