Quý 2 (01/04/2023 - 30/06/2023)

Ngày 05/04/2023:

 • Tích hợp SMS OTP với ViHAT

 • Hiển thị ảnh sản phẩm tại Quản lý sản phẩm trên Webadmin Chức năng cho phép admin thay đổi màu mặc định trên App\

Ngày 12/04/2023:

 • Nâng cấp tối ưu import excel khách hàng

 • Tối ưu đồng bộ khách hàng Bổ sung nội dung nạp rút điểm khi xuất file excel

Ngày 19/04/2023:

 • Thêm thông báo khi khách hàng lên hạng trên APP

 • Tối ưu giao diện các màn trong module Sản phẩm

 • Tối ưu đồng bộ sản phẩm với Nhanh.vn

Ngày 26/04/2023:

 • Nâng cấp Popup xử lý đơn hàng mới (Tại màn Danh sách đơn hàng)

 • Tối ưu api chat WS, WA Chỉnh sửa không cho phép sửa với đơn ở trạng thái hoàn thành

 • Tích hợp SMS Brandname với ViHAT

 • Thêm chức năng tìm kiếm đối tác theo SĐT trong màn Sơ đồ giới thiệu -

Ngày 10/05/2023:

 • Tối ưu tìm kiếm sản phẩm tại Popup thêm mới đơn hàng Tích hợp game trên APP

Ngày 17/05/2023:

 • Tối ưu chức năng gửi ticket

 • Nâng cấp tối ưu import/export tồn kho bằng file excel

 • Tối ưu số liệu báo cáo tổng hợp ngày & báo cáo tổng hợp tháng

 • Thêm filter lọc sản phẩm thuộc tính và không thuộc tính trong màn hình quản lý Tồn kho

 • Tối ưu logs lịch sử cập nhật trong popup đơn hàng mới

 • Tối ưu xuất excel lô tem với số lượng lớn

Ngày 24/05/2023:

 • Update chức năng Ticket Management

 • Nâng cấp esms cho APP

 • Mã hoá thông tin trên đơn giao vận khi in

 • Nâng cấp xuất file lô tem số lượng lớn

Last updated