Quý 2 (01/04/2023 - 30/06/2023)

Ngày 05/04/2023:
 • Tích hợp SMS OTP với ViHAT
 • Hiển thị ảnh sản phẩm tại Quản lý sản phẩm trên Webadmin Chức năng cho phép admin thay đổi màu mặc định trên App\
Ngày 12/04/2023:
 • Nâng cấp tối ưu import excel khách hàng
 • Tối ưu đồng bộ khách hàng Bổ sung nội dung nạp rút điểm khi xuất file excel
Ngày 19/04/2023:
 • Thêm thông báo khi khách hàng lên hạng trên APP
 • Tối ưu giao diện các màn trong module Sản phẩm
 • Tối ưu đồng bộ sản phẩm với Nhanh.vn
Ngày 26/04/2023:
 • Nâng cấp Popup xử lý đơn hàng mới (Tại màn Danh sách đơn hàng)
 • Tối ưu api chat WS, WA Chỉnh sửa không cho phép sửa với đơn ở trạng thái hoàn thành
 • Tích hợp SMS Brandname với ViHAT
 • Thêm chức năng tìm kiếm đối tác theo SĐT trong màn Sơ đồ giới thiệu -
Ngày 10/05/2023:
 • Tối ưu tìm kiếm sản phẩm tại Popup thêm mới đơn hàng Tích hợp game trên APP
Ngày 17/05/2023:
 • Tối ưu chức năng gửi ticket
 • Nâng cấp tối ưu import/export tồn kho bằng file excel
 • Tối ưu số liệu báo cáo tổng hợp ngày & báo cáo tổng hợp tháng
 • Thêm filter lọc sản phẩm thuộc tính và không thuộc tính trong màn hình quản lý Tồn kho
 • Tối ưu logs lịch sử cập nhật trong popup đơn hàng mới
 • Tối ưu xuất excel lô tem với số lượng lớn
Ngày 24/05/2023:
 • Update chức năng Ticket Management
 • Nâng cấp esms cho APP
 • Mã hoá thông tin trên đơn giao vận khi in
 • Nâng cấp xuất file lô tem số lượng lớn