Comment on page

Đăng nhập trang quản trị

Bước 1: User truy cập vào trang quản trị qua đường link sau: https://app.abaha.vn/
Hệ thống mở ra trang chủ của hệ thống:
Bước 2: Người dùng click chọn Button
để truy cập vào trang Web admin - trang quản trị hệ thống
Bước 3: Tại Form Đăng nhập, Nhập số điện thoại (số điện thoại là số hợp lệ, số điện thoại đã dùng để đăng ký tạo app).
Sau khi nhập xong số điện thoại, tích chọn
Bước 4: Nhập mã OTP được gọi điện qua số điện thoại đã nhập phía trên.
Chọn
để hoàn tất việc đăng nhập.
Hệ thống báo đăng nhập thành công, dẫn đến màn hình trang Quản trị hệ thống. Giao diện trang quản trị như sau: