Đăng nhập trang quản trị

Bước 1: Vào trang web Admin https://abaha.vn và click vào ô “ Đăng nhập”, nhập số điện thoại và click vào ô “ nhận mã kích hoạt”

Bước 2: Nhập mã kích hoạt gửi về điện thoại sau đó chọn” Xác nhận”

Bước 3: Giao diện trang quản trị

Nếu bạn muốn thoát tài khoản khỏi trình duyệt, ấn vào biểu tượng dưới trang chọn => Đăng xuất