Đăng nhập trang quản trị

Bước 1: User truy cập vào trang quản trị qua đường link sau: https://app.abaha.vn/

Bước 3: Tại Form Đăng nhập, Nhập số điện thoại (số điện thoại là số hợp lệ, số điện thoại đã dùng để đăng ký tạo app).

Bước 4: Nhập mã OTP được gọi điện qua số điện thoại đã nhập phía trên.

Bước 5: Hệ thống báo đăng nhập thành công -> dẫn đến màn hình trang Quản trị hệ thống:

+ Chọn vào cửa hàng hiển thị tại "Danh sách cửa hàng".

+ Chọn vào hội nhóm hiển thị tại "Danh sách hội nhóm".

Sau khi chọn vào cửa hàng/hội nhóm, hệ thống sẽ hiển thị giao diện trang quản trị như sau:

Last updated