CÁC TRẢI NGHIỆM TRÊN APP

Cho phép người mua lựa chọn địa chỉ giao hàng và lựa chọn đơn vị vận chuyển

1. Lựa chọn địa chỉ giao hàng

Trang đơn hàng nâng cấp cho phép người dùng lựa chọn:

  • Nhận hàng tại nhà: Cửa hàng sẽ giao hàng tới địa chỉ người dùng đã chọn. Người dùng có thể thay đổi địa chỉ bằng cách ấn Thay đổi, màn hình sẽ mở trang Danh sách địa chỉ nhận hàng tại nhà.

  • Nhận hàng tại cửa hàng: Người dùng sẽ tới địa chỉ cửa hàng đã chọn để nhận hàng. Người dùng có thể chọn địa chỉ cửa hàng khác để nhận hàng bằng cách ấn Thay đổi, màn hình sẽ mở trang Danh sách địa chỉ nhận hàng tại cửa hàng.

Lựa chọn Nhận hàng tại nhà, hệ thống hiển thị địa chỉ mặc định của người dùng hiện tại.

Lựa chọn Nhận hàng tại cửa hàng, hệ thống ưu tiên hiển thị địa chỉ cửa hàng gần nhất so với định vị hiện tại của người dùng.

2. Lựa chọn đơn vị vận chuyển

Khi vào trang đơn hàng, hệ thống sẽ áp dụng đơn vị vận chuyển mặc định của cửa hàng và ưu tiên lấy dịch vụ vận chuyển có phí rẻ nhất để áp dụng cho đơn hàng.Trường hợp người dùng muốn thay đổi phương thức giao vận, ấn vào icon >, màn hình sẽ mở trang Danh sách phương thức vận chuyển

Trang Danh sách phương thức vận chuyển hiển thị:

  • Tất cả các đơn vị giao vận cửa hàng đã kết nối

  • Hiển thị các dịch vụ vận chuyển của từng đơn vị vận chuyển có thể áp dụng cho đơn hàng

  • Người dùng chọn dịch vụ vận chuyển mong muốn sau đó ấn [Tiếp tục] để quay lại trang đơn hàng

3. Danh sách địa chỉ nhận hàng tại nhà

Nhận hàng tại nhà: Cửa hàng sẽ giao hàng tới địa chỉ người dùng đã chọn. Người dùng có thể thay đổi địa chỉ bằng cách ấn Thay đổi -> màn hình sẽ mở trang Danh sách địa chỉ. Người dùng có thể chọn các địa chỉ nhận hàng đã tạo từ trước, hoặc có thể tạo mới địa chỉ nhận hàng bằng cách ấn nút + ở góc phải màn hình.Ngoài ra, người dùng cũng có thể chỉnh sửa địa chỉ nhận hàng bằng cách ấn nút Chỉnh sửa tại từng ô địa chỉ nhận hàng.

4. Danh sách địa chỉ nhận hàng tại cửa hàng

Nhận hàng tại cửa hàng: Áp dụng với cửa hàng có nhiều điểm bán, người mua hàng sẽ tới địa chỉ cửa hàng đã chọn để nhận hàng. Người mua hàng có thể chọn địa chỉ cửa hàng khác để nhận hàng bằng cách ấn Thay đổi sẽ mở trang Danh sách địa chỉ nhận hàng tại cửa hàng.

Màn hình sẽ liệt kê danh sách địa chỉ cửa hàng từ gần nhất đến xa nhất theo định vị hiện tại của người mua hàng. Họ có thể chọn cửa hàng mong muốn đến nhận hàng.

Last updated