Popup đơn hàng

I. Mô tả chung

Hiện tại khi khách hàng thêm mới 1 đơn hàng thì cần qua nhiều bước và mỗi phần chỉnh sửa nằm ở 1 phần khác nhau nên cần nâng cấp trang bán để có thể đẩy tất cả vào trong 1 popup để khách hàng có thể dễ dàng lên đơn và tiết kiệm thời gian hơn cho việc thêm mới đơn hàng và chỉnh sửa đồng thời sẽ thiết kế lại trang danh sách đơn hàng.

Giúp Admin xử lý các đơn hàng nhanh chóng hơn so với chức năng bán hàng hiện tại và cung cấp thêm 1 số chức năng như sửa giá, thêm voucher, …

Đối tượng áp dụng

Các Admin được cấp quyền sử dụng chức năng này trên Web Admin

II. Hướng dẫn tính năng

1. Thêm mới đơn hàng

Bước 1: Admin điền thông tin về khách hàng và ghi chú

Phần (1) :

 • Nguồn đơn gồm: App, Web, Web Admin. Đối với màn hình thêm mới sẽ mặc định để Web Admin và Admin sẽ không sửa được.

 • Ghi chú CSKH: phần ghi chú này dùng để note chỉ nội bộ các Admin nhìn được và khách hàng trên app không nhìn được.

Phần (2):

 • Khách hàng là những khách hàng cũ của cửa hàng. Khi chọn khách hàng đã có thì sẽ tự điền vào các ô còn lại. Admin site có thể tìm kiếm khách hàng theo 3 trường : ID, Tên và SDT.

 • Người nhận: Nếu khách hàng có nhiều địa chỉ nhận hàng thì khi nhấn vào sẽ hiển thị ra danh sách các địa chỉ nhận hàng của khách hàng.

Bước 2: Admin sẽ thêm sản phẩm vào đơn hàng

 • Phần kho : Mặc định sẽ là Kho tổng nếu Admin quản lý kho nào thì sẽ mặc định kho đó của Admin

 • Tìm kiếm sản phẩm: Admin có thể tìm kiếm theo ID sản phẩm hoặc tên sản phẩm và có thể tìm kiếm theo 1 phần của tên sản sau đó nhấn Enter hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các phẩm. Admin sẽ chọn 1 sản phẩm để thêm vào danh sách

 • Phần sản phẩm khách hàng có thể chỉnh sửa được số lượng sản phẩm và chỉnh sửa được phần giá của sản phẩm. Nếu Admin sửa giá thì hệ thống sẽ hiển thị thêm dòng giá ban đầu để Admin có thể biết được giá trước khi chỉnh sửa.

Bước 3: Admin sẽ chọn dịch vụ vận chuyển nếu có. Nếu Admin để tự vận chuyển thì có thể chỉnh sửa được giá vận chuyển.

Bước 4: Admin sẽ cập nhật phần thanh toán cho đơn hàng

 • Phương thức: Là phương thức thanh toán mà Admin đã cấu hình cho cửa hàng như: COD, Thanh toán qua cổng,...

 • Trạng thái: Là trạng thái thanh toán của đơn hàng. Có 3 trạng thái là Chưa thanh toán, Đã thanh toán và Đã huỷ

 • Chọn ví điểm: Admin có thể sử dụng điểm của khách hàng để thanh toán cho đơn hàng và có thể dùng 1 phần hoặc toàn bộ điểm. Nếu cửa hàng có nhiều ví thì có thể chọn 1 hoặc nhiều ví

 • Trạng thái : Trạng thái của đơn hàng giúp Admin có thể chuyển đổi trạng thái nhanh nếu cần mà không phải thông qua quy trình như trước. VD: Nếu khách hàng mua offline thì có thể chuyển trạng thái về Hoàn thành.

Bước 4: Admin kiểm tra lại thông tin về đơn hàng

Bước 5: Admin sau khi kiểm tra xong thì có thể chọn

 • Lưu đơn hàng : Đơn hàng sẽ thành lưu lại thành công

 • Lưu tạm thời: Đơn hàng sẽ được đưa về trạng thái chỉnh sửa chờ Admin xử lý

Ngoài ra còn :

 • Lịch sử cập nhật : Hiển thị các cập nhật của các Admin trên đơn hàng

 • Lịch sử giao dịch: Là lịch sử mua hàng của khách hàng này trên App

 • Hỗ trợ : Là phần chat giữa Admin và khách hàng trên App

2 Chi tiết đơn hàng và chỉnh sửa đơn hàng

Đây là màn hình chi tiết của đơn hàng đã đặt của khách hàng nếu muốn chỉnh sửa thì Admin sẽ nhận vào “Sửa”.

Tại màn hình sửa Admin có thể sửa được phần thông tin người nhận, sản phẩm,...Và Admin sẽ không thể sửa được phần ghi chú KH, Ví điểm và Voucher của khách hàng.

3.Hủy đơn hàng

Khi đơn hàng ở trạng thái: Đặt hàng, Duyệt, Đóng gói, Xuất kho, Admin thao tác chọn Mã đơn hàng -> chọn Hủy sẽ hiển thị thêm popup xác nhận mỗi khi Huỷ đơn.

 • Ấn Có -> Hệ thống thực hiển Huỷ đơn

 • Ấn Không -> Tắt Popup và không xử lý Huỷ

Last updated