Tạo mới cửa hàng & trải nghiệm trên App ABAHA STORE

Abaha Store: Là ứng dụng giúp bạn tạo và trải nghiệm ngay App của mình thông qua 3 bước:

  1. Nhập thông tin khởi tạo App trên trang Abaha.vn

  2. Tải app Abaha Store, đăng nhập tài khoản bằng số điện thoại đã tạo.

  3. Vào app vừa tạo trên danh sách hiển thị và trải nghiệm

Bước 1: Nhập thông tin khởi tại app trên trang Abaha.vn

Bước 2: Tải app Abaha Store

Bước 3: Đăng nhập tài khoản bằng số điện thoại đã tạo:

Bước 4: Khách hàng mở app Abaha Stote trên điện thoại:

  • Ở lần vào đầu tiên mở app trang chủ hiển thị sẵn trang chọn Ứng dụng:

  • Các lần mở app tiếp theo, khách hàng vào phần Tài khoản -> vào chức năng Chọn ứng dụng trải nghiệm -> Danh sách ứng dụng -> Tìm ứng dụng và sử dụng

Bước 4: Trải nghiệm giao diện app vừa tạo trên Abaha Store

Last updated