Tin tức trên app

1. Xem nội dung chi tiết Tin tức

Bước 1: Người dùng truy cập vào trang chủ App lướt xuống phần dưới cùng của trang chủ

Hệ thống mở ra màn hình Tin tức

Trong đó:

  1. Danh sách các chuyên mục của cửa hàng

  2. Danh sách cài bài tin theo từng chuyên mục

Bước 2: Chọn chuyên mục quan tâm và click vào tiêu để của Tin tức muốn xem

Hệ thống mở ra màn hình chi tiết nội dung của Tin tức

Tại đây hệ thống còn cung cấp thêm cho user các chức năng khác như:

  • Like Tin tức

  • Thực hiện Bình luận

  • Chia sẻ Tin tức

Like/Unlike Tin tức

Like Tin tức

Like tại màn hình chi tiết danh sách Tin tức

Like bình luận

Tương tự như [Like] Tin tức, khách hàng chọn [Like] cho bình luận của chính mình hoặc khách hàng khác, với trạng thái của bình luận là Đã phê duyệt

Bình luận cho Tin tức

Bình luận Tin

Tương tự với việc Like tin tức, user có thể thực hiện Bình luận cho Tin tức tại màn hình danh sách Tin tức hoặc tại màn hình chi tiết Tin tức bằng cách

(Bình luận cho Tin tức tại màn hình chi tiết Danh sách Tin)

Bước 2: Tại Form nhập nội dung bình luận muốn thực hiện và chọn Gửi

Tại đây hệ thống hỗ trợ user có thể thực hiện Bình luận cho Tin tức kèm theo hình ảnh

  1. Chọn cách tải ảnh lên: Ảnh từ thư viện - hoặc ảnh chụp Camera

3. Nhập nội dung (nếu có); chọn gửi để hoàn tất Bình Luận

Đối với các cửa hàng bật tính năng Admin phê duyệt bình luận: Trạng thái của Bình luận lúc này là [Chưa phê duyệt]

Bình luận được gửi lên hệ thống để chờ Admin phê duyệt

Bình luận có trạng thái là [Chưa phê duyệt] chỉ có tác giả của Bình luận này mới nhìn thấy được; User khác không nhìn thấy bình luận khi Bình luận chưa được phê duyệt.

Trả lời Bình luận

Chức năng này chỉ thực hiện được khi Bình luận đã được phê duyệt

User thực hiện chọn [Trả lời]

Thực hiện thao tác tương tự như Bình luận cho Tin tức

Tổng các bình luận của Tin tức = Tổng bình luận của user + với các Bình luận trả lời của Bình luận (Bình luận con) trong bài Tin tức

Điều kiện: Chỉ đếm các bình luận có trạng thái Đã phê duyệt

Last updated