Giới thiệu mô hình app sỉ lẻ

I. Giới thiệu:

Nền tảng TMĐT giúp triển khai 2 mô hình cửa hàng B2C và B2B trên cùng 1 App thương hiệu riêng của doanh nghiệp. Mô hình giúp chuyển đổi khách lẻ trở thành khách sỉ dễ dàng, giúp xây dựng hệ thống khách sỉ ổn định và hiệu quả

1. Mô tả về một gian hàng trên Abaha

  • Mỗi gian hàng tương ứng với 1 site, có ID riêng

  • Tính năng tương đương với mô hình B2C

  • Được config tính năng theo module tương ứng với nhu cầu của khách hàng

2. Mô tả gian hàng sỉ lẻ:

  • Có 2 gian hàng tương ứng với 2 site dành cho 2 đối tượng khách hàng (user) : khách lẻ và khách sỉ

  • User nào sử dụng gian hàng đó, được quản lý riêng ở gian hàng đó.

  • Mỗi gian hàng đều có trang quản lý riêng và chính sách riêng.

II. Luồng sử dụng

  1. Khách hàng lần đầu vào App sẽ vào Cửa hàng lẻ, mua hàng và tích điểm với chính sách của cửa hàng lẻ

  2. Khách hàng có thể đăng ký làm đại lý và được Admin xét duyệt, cấp quyền đại lý truy cập vào cửa hàng Sỉ

  3. Chỉ Đại lý mới được chọn sang cửa hàng Sỉ, với bảng giá và chính sách, sản phẩm riêng

Last updated