13. Cộng đồng

GIỚI THIỆU

Có nhiều nhóm trên 1 App, tương tự với các danh mục tin tức được Admin tạo ra post bài viết trên 1 nhóm tương tự Facebook bao gồm nội dung và hình ảnh

  • Phải có phê duyệt của Admin mới cho lên xem danh sách các Post đang chờ duyệt và đã duyệt.

  • Khi chưa có phê duyệt, chỉ có người đăng mới nhìn thấy. Trạng thái là duyệt hoặc chưa duyệt.

  • Cung cấp chức năng like, share, comment cho post Like: Tương tự Facebook, gồm 2 action là like và Un-like

  • Share: Chức năng Share lên Zalo, FB, … Share lên Tường cá nhân: tương tự Facebook comment viết comment cho post viết comment cho comment - --

  • Post Phải có phê duyệt của Admin mới hiển thị Khi chưa có phê duyệt, chỉ có người đăng mới nhìn thấy. Trạng thái là chưa duyệt, chưa phê duyệt.

  • Comment chỉ hiển thị với người post, trạng thái Chưa duyệt

  • Trạng thái: Đã duyệt và chưa duyệt

Last updated