Hoàn hàng

Công dụng

 • Tính năng hoàn hàng được thiết kế để mang lại linh hoạt và hiệu quả cao trong việc quản lý đơn hàng, đặc biệt là trong trường hợp cần hoàn trả đơn hàng cho khách hàng. Với chức năng này, admin có khả năng hoàn hàng cho bất kỳ đơn hàng nào, kể cả khi chúng đã chuyển trạng thái thành Hoàn Thành.

 • Lưu ý: thời gian hoàn hàng sẽ bị giới hạn tuỳ thuộc vào cài đặt của Admin. Nếu một đơn hàng đã hoàn thành vào cuối tháng, và Admin quyết định hoàn trả nó vào đầu tháng sau, hệ thống vẫn sẽ tự động cập nhật chỉ số và hoa hồng dựa trên việc hoàn trả đơn hàng. Điều này giúp đảm bảo rằng doanh số thực tế được tính toán chính xác, và bất kỳ hoàn trả nào cũng sẽ được phản ánh đúng trong hệ thống.

 • Với tính năng Hoàn Hàng, việc quản lý đơn hàng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, và hy vọng tính năng này sẽ mang lại nhiều lợi ích và tiện ích cho doanh nghiệp.

Tác động đối với cộng tác viên

 • Giảm hoa hồng: Khi khách hàng trả lại sản phẩm, cộng tác viên có thể mất hoa hồng từ việc bán hàng đó.

 • Mất uy tín: Nếu cộng tác viên thường xuyên có khách hàng trả lại sản phẩm, uy tín của họ với doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng.

Cách giảm thiểu tác động tiêu cực đối với cộng tác viên

 • Hiểu rõ chính sách hoàn hàng: Cộng tác viên nên hiểu rõ chính sách hoàn hàng của doanh nghiệp và thông báo cho khách hàng về chính sách này.

 • Cung cấp thông tin sản phẩm chính xác: Cộng tác viên nên cung cấp cho khách hàng thông tin sản phẩm chính xác và đầy đủ để giúp khách hàng đưa ra quyết định mua hàng sáng suốt.

 • Giao tiếp tốt với khách hàng: Cộng tác viên nên giao tiếp tốt với khách hàng để giải quyết bất kỳ vấn đề nào trước khi khách hàng yêu cầu hoàn hàng.

Thời hạn cho phép Hoàn hàng:

Hệ thống có cho phép cửa hàng khai báo số ngày giới hạn được phép Hoàn hàng tính từ thời điểm đơn chuyển trạng thái Hoàn thành.

 • Đơn hàng sẽ được chuyển sang trạng thái Hoàn hàng nếu còn thời hạn cho phép được hoàn

 • Báo lỗi nếu đơn hàng đã vượt quá thời hạn cho phép hoàn

 • Đối với những đơn chưa Hoàn thành không giới hạn thời gian Hoàn hàng

 • Nếu không khai báo thì hệ thống xử lý chỉ cho phép Hoàn hàng trong ngày

Last updated