Hoàn hàng

I. CÔNG DỤNG:

 • Tính năng hoàn hàng được thiết kế để mang lại linh hoạt và hiệu quả cao trong việc quản lý đơn hàng, đặc biệt là trong trường hợp cần hoàn trả đơn hàng cho khách hàng. Với chức năng này, admin có khả năng hoàn hàng cho bất kỳ đơn hàng nào, kể cả khi chúng đã chuyển trạng thái thành Hoàn Thành.

 • Lưu ý: thời gian hoàn hàng sẽ bị giới hạn tuỳ thuộc vào cài đặt của Admin. Nếu một đơn hàng đã hoàn thành vào cuối tháng, và Admin quyết định hoàn trả nó vào đầu tháng sau, hệ thống vẫn sẽ tự động cập nhật chỉ số và hoa hồng dựa trên việc hoàn trả đơn hàng. Điều này giúp đảm bảo rằng doanh số thực tế được tính toán chính xác, và bất kỳ hoàn trả nào cũng sẽ được phản ánh đúng trong hệ thống.

 • Với tính năng Hoàn Hàng, việc quản lý đơn hàng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, và hy vọng tính năng này sẽ mang lại nhiều lợi ích và tiện ích cho doanh nghiệp.

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

1. Thao tác của Admin:

 • Bước 1: Truy cập Danh sách đơn hàng -> Click vào mã đơn cần xử lý hoàn hàng

 • Bước 2: Click vào nút "Hoàn hàng" tại góc phải trên cùng để thực hiện hoàn hàng.

Lưu ý: Sau khi click hoàn hàng:

 • Đơn hàng sẽ được chuyển sang trạng thái Hoàn hàng nếu còn thời hạn cho phép được hoàn

 • Báo lỗi nếu đơn hàng đã vượt quá thời hạn cho phép hoàn

 • Đối với những đơn chưa Hoàn thành không giới hạn thời gian Hoàn hàng

2. Lưu ý về Chỉ số và Hoa hồng

Áp dụng: Cho những khách hàng đang sử dụng mô hình Cộng tác viên đa tầng

 • Dữ liệu về chỉ số và hoa hồng được hệ thống tự động chạy tính hàng ngày

 • Với những đơn Hoàn hàng trong tháng, khi hệ thống chạy tính vào ngày hôm sau sẽ tự động trừ doanh số những đơn hoàn hàng đó và cập nhật lại chỉ số và hoa hồng liên quan.

 • Với những đơn Hoàn thành vào tháng cũ, và sang đầu tháng mới admin quyết định Hoàn hàng. Hệ thống vẫn chạy tính lại chỉ số và hoa hồng của tháng cũ song song với việc chạy tính chỉ số và hoa hồng cho tháng mới. Đảm bảo dữ liệu của cả 2 tháng đều được chính xác nhất.

Last updated