Dashboard

Thông tin chung

Trang tổng quan là một loại giao diện người dùng đồ họa thường cung cấp cái nhìn nhanh về các chỉ số hiệu suất chính có liên quan đến một mục tiêu hoặc quy trình kinh doanh cụ thể.

Dashboard tại Abaha cung cấp cho Quý khách hàng các thông tin chung cơ bản của cửa hàng như:

 1. Thông tin cửa hàng: Số voucher, sản phẩm, đơn hàng, khách hàng.

 2. Số dư tài khoản cửa hàng ( số dư ví điểm của cửa hàng).

 3. Danh sách sản phẩm mới được up.

 4. Danh sách tên miền hiện đang có.

 5. Danh sách đơn hàng mới nhất.

 6. Danh sách khách hàng mới nhất.

Ảnh 1

Ảnh 2

I. Các thông tin mục 1 sẽ được hiển thị trên website như sau

Các thông tin mục 1 trên app sẽ hiển thị số hotline của cửa hàng tại đây

II. Thông tin số dư ví cửa hàng:

 1. Ví điểm: dùng để giao dịch liên kết với ví tích điểm của khách hàng

 2. Ví tiền mặt: Liên kết với các ví thanh toán để khách hàng có thể nạp tiền từ tài khoản ngân hàng vào ví tiền mặt của cửa hàng (đang triển khai)

Hình ảnh minh họa ví tích điểm và ví tiền mặt trên app khách hàng

III. Danh sách các sản phẳm mới :

 • Cập nhật các sản phẩm mới nhất của cửa hàng up lên app và web

 • Hiển thị theo thời gian tạo sản phẩm từ thời gian gần nhất.

IV. Danh sách tên miền:

 • Hiển thị các tên miền đang sử dụng cùng trạng thái hoạt động.

V. Danh sách đơn hàng mới nhất:

 • Hiển thị danh sách các đơn hàng mới nhất.

 • Giúp cho admin dễ dàng xử lý đơn với các thao tác cơ bản nhanh chóng tại trang Dashboard.

VI. Danh sách Khách hàng mới nhất:

 • Hiển thị danh sách các khách hàng mới nhất vừa đăng ký vào app.

 • Giúp cho admin dễ dàng xử lý đơn với các thao tác cơ bản nhanh chóng tại trang Dashboard.

Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và lựa chọn Abaha là đối tác.

Last updated