Quản lý banner

Chức năng hỗ trợ quản trị viên thiết lập Banner cho website và app

I. Chức năng menu Quản lý Banner

  • Tạo mới Banner

  • Sửa Banner

  • Sao chép Banner

  • Xóa Banner

II. Trang danh sách banner mặc định của hệ thống:

  • Khi khởi tạo gian hàng, hệ thống tạo tự động các banner mẫu mặc định có sẵn

  • Khách hàng có thể chỉnh sửa hoặc thêm mới banner tùy ý

III. Hướng dẫn các tính năng của Banner:

1. Thêm mới banner:

Bước 2: Nhập thông tin:

+ Tiêu đề ngắn

+ Vị trí hiển thị

+ Thứ tự sắp xếp

+ Thời gian bắt đầu: thời gian bắt đầu hiển thị banner trên App

+ Thời gian kết thúc: thời gian banner ngừng hiển thị trên App

2. Sửa Banner:

Bước 1: Vào trang quản lý "Danh sách Banner" -> chọn tính năng Sửa

Lưu ý: Tên các Banner không được trùng nhau.

3. Sao chép banner:

Tính năng Sao chép banner cho phép admin sao chép toàn bộ thông tin về nội dung, hình ảnh, thời gian của 1 chương trình banner đã tạo sẵn trước đó

Bước 2: Admin có thể chỉnh sửa các thông tin của banner sau đó bấm Lưu để hoàn tất thao tác sao chép

4. Xóa banner

Bước 2: Hệ thống gửi thông báo xác nhận qua popup, admin chọn ok nếu muốn Xóa hoặc Cancel nếu hủy xóa

III. Các vị trí hiển thị banner trên website và trên app:

1. Trên cùng trang chủ website ( kích thước 800x500 px)

2. Giữa trang chủ website ( 600x200 px)

3. Trên cùng trang chủ app ( Vị trí trên cùng dành cho 1 số template khác của App. Template này không hỗ trợ. )

4. Giữa trang chủ app:

Last updated