Cấu hình app sỉ lẻ

Tình năng giúp mở ra gian hàng trong một app, áp dụng cho mô hình kinh doanh phục vụ cả 2 nhóm khách hàng lẻ và sỉ

CẤU HÌNH HỆ THỐNG:

Tại module Chuỗi cửa hàng chọn menu CỬA HÀNG ONLINE

1. Quản lý cửa hàng trên App

Mở/tắt chế độ nhiều cửa hàng

 • Khi mở chế độ này, vào App sẽ có 1 trang danh sách cửa hàng, khách hàng chọn cửa hàng để vào mua hàng.

 • Thêm cửa hàng vào danh sách Chuỗi cửa hàng trong app:

- Tài khoản ADMIN có quyền thêm các cửa hàng từ danh sách các cửa hàng mà tài khoản này quản lý.

- Trang Danh sách khách hàng được vào trang Chọn cửa hàng: Nếu không chỉ định riêng cho bất kỳ khách hàng nào thì tất cả khách hàng sẽ đều nhìn thấy các gian hàng.

 • Giữ nguyên cấu hình đã được setup.

2. Danh sách các cửa hàng trong app:

 • Ấn vào ID hoặc tên app để thực hiện hành động truy cập trực tiếp vào trang quản trị cửa hàng trong danh sách.

 • Lưu ý: Đối với mô hình sỉ lẻ thì thêm 2 gian hàng dành cho khách hàng sỉ và gian hàng dành cho khách hàng lẻ vào.

 • Khách hàng có thể vào trang Tài khoản trong App, chọn cửa hàng trong danh sách cửa hàng theo ý muốn.

3. Thêm/xóa khách hàng vào trang Chọn cửa hàng:

 • Khách hàng nằm trong Danh sách khách hàng được vào trang Chọn cửa hàng sẽ thấy nút Chọn cửa hàng khác tại trang Tài khoản khi vào app.

 • Mở ra sẽ thấy Danh sách cửa hàng.

MÔ TẢ LUỒNG SỬ DỤNG APP MÔ HÌNH SỈ LẺ

 1. Khách hàng lần đầu vào App sẽ vào Cửa hàng lẻ, mua hàng và tích điểm với chính sách của cửa hàng lẻ.

 2. Khách hàng có thể đăng ký làm đại lý và được Admin xét duyệt, cấp quyền đại lý truy cập vào cửa hàng Sỉ.

 3. Chỉ Đại lý mới được chọn sang cửa hàng Sỉ, với bảng giá và chính sách, sản phẩm riêng.

Last updated