Công cụ

1. SỬA CÁC TÍNH NĂNG CHO SẢN PHẨM TRONG DANH MỤC

Tại thanh Menu bên trái màn hình chọn Cài đặt & Công cụ.

2. CHỌN MỨC KHUYẾN MÃI CHO SẢN PHẨM TRONG DANH MỤC

Khách hàng có thể áp dụng khuyến mại/giảm giá cho toàn bộ sản phẩm hoặc theo danh mục sản phẩm muốn áp dụng.

Lưu ý: Không điền số âm (Ví dụ: -1, -2,....) và không điền số thập phân (Ví dụ: 1,5)

3. CHỌN MỨC TĂNG GIÁ CHO SẢN PHẨM TRONG DANH MỤC

Khách hàng có thể áp dụng tăng giá cho toàn bộ sản phẩm hoặc theo danh mục sản phẩm muốn áp dụng.

Lưu ý: Không điền số thập phân (Ví dụ: 1,5)

4. CHỌN MỨC HOA HỒNG (CTV) CHO SẢN PHẨM TRONG DANH MỤC

Khách hàng có thể cấu hình mức chiết khấu mặc định dành các NPP áp dụng với tất cả sản phẩm hoặc danh mục sản phẩm cần áp dụng.

Lưu ý: Không điền số thập phân (Ví dụ: 1,5)

5. CẤU HÌNH CÂN NẶNG CHO SẢN PHẨM TRONG DANH MỤC

Khách hàng có thể cấu hình cân nặng tạm tính cho tất cả các sản phẩm hoặc một danh mục sản phẩm nhất định.

6. CHỌN MỨC TÍCH ĐIỂM CHO SẢN PHẨM TRONG DANH MỤC

Khách hàng có thể cấu hình mức tích điểm khi mua một sản phẩm.

Cấu hình tích điểm áp dụng cho toàn bộ sản phẩm hoặc một danh mục sản phẩm nhất định.

Lưu ý: Tính năng được bật khi Khách hàng có nhu cầu sử dụng Ví tích điểm cho Người mua hàng.

7. TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT DÀNH CHO SẢN PHẨM

Mục này có 2 tính năng đặc biệt:

  • Import sảm phẩm từ file Excel có sẵn

  • Xóa toàn bộ sản phẩm có trên hệ thống

Last updated