Phân biệt App Sàn và App chuỗi cửa hàng

I. Các điểm khác biệt:
1. Mô hình ngoài thực tế:
 • App sàn tương tự như Now, Baemin, Grabfood
 • App chuỗi dành cho chuỗi cửa hàng FnB hay Fashion như The Coffee House, Genviet
2. Quản lý sản phẩm:
 • Sàn: Mỗi cửa hàng có danh mục sản phẩm riêng
 • Chuỗi: Tất cả các cửa hàng có danh mục sản phẩm chung
3. Đặt đơn hàng
 • Sàn: Khách chọn cửa hàng và đặt đơn hàng tới cửa hàng đó.
 • Chuỗi: Khách vào chọn sản phẩm và đặt hàng. Đơn hàng sẽ được đẩy tới cửa hàng phù hợp để xử lý.
II. Mô tả cơ bản:
1. Sàn TMDT: Hệ thống sàn TMDT tương tự Now - Baemin - GrabFood.
 • Trên sàn có nhiều cửa hàng cung cấp sản phẩm cho người dùng cuối.
 • Mỗi cửa hàng có gian hàng riêng, tự đăng sản phẩm, quản lý tồn kho và khách hàng mua hàng.
 • Khách hàng vào app chọn cửa hàng và đặt hàng tới cửa hàng.
 • Đơn hàng được cửa hàng nhận và xử lý ngay trên App và Web Admin dành cho cửa hàng.
 • Báo cáo bán hàng riêng cho từng cửa hàng.
 • Sàn quản lý chung về sản phẩm, đơn hàng, khách hàng ở tất cả các cửa hàng.
2. Chuỗi cửa hàng: Hệ thống được thiết kế Hỗ trợ hoạt động của chuỗi cửa hàng/điểm bán:
 • Bộ phận vận hành ứng dụng sẽ đăng tải, quản lý thông tin sản phẩm của App.
 • Nhân viên ở từng cửa hàng quản lý tồn kho ở mỗi cửa hàng, xử lý đơn hàng, giao đơn hàng tới cửa hàng.
 • Đơn hàng được khách đặt, đẩy tới cửa hàng ở gần nhất
 • Phân quyền quản lý cửa hàng cho nhân viên ở cửa hàng.
 • Nhân viên cửa hàng nào xem được đơn của cửa hàng đó trên App Admin và Web Admin.