Tin thông báo khách hàng

I. TẠO THÔNG BÁO ĐẨY

Bước 1: Tại MODULES 🡪 Thông báo 🡪 Danh sách thông báo

Bước 2: Tại mục danh sách thông báo 🡪 Tạo thông báo đẩy

Bước 3: Điền đầy đủ nội dung tin nhắn cần thông báo tới khách hàng -> bấm THÊM

II. Quản lý danh sách thông báo đẩy

Tại đây có thể theo dõi danh sách thông báo đẩy “Đã gửi” và “Đang chờ”

III. Sửa và Xóa thông báo đẩy

1. Sửa thông báo:

Sửa nội dung và bấm “Sửa” để hoàn tất

2. Xóa thông báo

Click “Xóa” để xác nhận xóa thông báo đẩy.

Last updated