Nhóm sản phẩm

Mục này hỗ trợ admin có thể tạo các nhóm sản phẩm trên trang chủ app và web để thu hút khách hàng mua hàng

Ví dụ:

  • Nhóm sản phẩm bán chạy

  • Nhóm sản phẩm Flash sale

  • Nhóm sản phẩm mới về,...

1. Tạo mới nhóm sản phẩm

Bước 2: Điền thông tin nội dung nhóm sản phẩm -> bấm Tạo nhóm sản phẩm mới

Đối với nhóm sản phẩm thông thường ( ví dụ nhóm sản phẩm bán chạy hoặc nhóm sản phẩm mới về) thì chọn chế độ hiển thị là Mặc định

Đối với nhóm sản phẩm FLASH SALE thì chọn chế độ hiển thị là FLASH SALE

Bước 3: Thêm sản phẩm vào nhóm sản phẩm

Chọn nhóm sản phẩm để thêm mới sản phẩm trong nhóm đó

Chọn sản phẩm cần thêm vào nhóm

Đối với nhóm sản phẩm Flash sale có thể vào phần:" Chỉnh sửa Flash sale" để cập nhật các thông tin nội dung chương trình sale

Chọn sản phẩm cần sửa nội dung

Điền thông tin sản phẩm cần sửa theo chương trình Flash sale

2. Sửa nhóm sản phẩm

3. Xóa nhóm sản phẩm

Last updated